Lokalt internationellt arbete

Tillsammans för en bättre värld. Vägen mot en bättre värld börjar med att bekämpa fattigdom och förtryck. Det gör församlingarna i Enköpings pastorat genom Act Svenska kyrkan. Vill du engagera dig i frågor som rör det internationella arbetet eller till exempel vara med i insamlingsarbetet, läs mer!

Act Svenska kyrkan

Tillsammans för en bättre värld.

Som kyrka ser vi varje människa som en avbild av Gud med rätt till ett värdigt liv. I vår värld lever många människor i utsatthet. Vägen mot en värld börjar med att bekämpa fattigdom och förtryck. Det gör församlingarna i Enköpings pastorat genom Act Svenska kyrkan i samarbete med kyrkor och andra partner och genom långsiktiga utvecklingsprojekt, katastrofinsatser och påverkansarbete. Här ingår allt från att arbeta för rättvisa och fred, utbildning, försörjning, trygghet till sjukvård och rent vatten. Ett arbete för att stärka människor att själva kunna förändra sina liv. Du kan läsa mer om detta arbete här. (länk till hemsidan för Act Svenska kyrkan)

Act Svenska kyrkan är beroende av gåvor och engagerade människor. Är du intresserad av att engagera dig i frågor som rör det internationella arbetet och till exempel vara med i insamlingsarbete för svenska kyrkans arbete i världen är du välkommen att ta kontakt med:

Kerstin Ståhlbrand, e-post: kerstin.stahlbrand@svenskakyrkan.se, tel 0171-446009, Tillinge Södra Åsunda, Sparrsätra Breds internationella arbete

Isabel Sjögren, e-post: isabel.sjogren@svenskakyrkan.se , tel 0171-47 10 75, Villberga församling.