Simtuna kyrka
Foto: Gudmund Frenskar

Simtuna kyrka

Kyrkan började byggas på 1200-talet, men många senare tidsperioder har satt sina spår. Inne i kyrkan finns valvmålningar från 1460-talet liknande de som finns i Ärentuna kyrka.

Besöka kyrkan

Simtuna kyrka är öppen i samband med gudstjänster och förrättningar och kan även öppnas efter överenskommelse.
Vill du boka tid för dop eller vigsel, ring 0171-257 00!

Om Simtuna kyrka

Kyrkan är huvudsakligen byggd av gråsten och har en korsformad planform. Delar av tornet och anslutande västra delen av långhuset fram till korsarmarna härstammar troligen från en ursprunglig kyrka som uppfördes på 1200-talet. Dess murar var lägre än de nuvarande och koret var smalare.

Omkring mitten av 1400-talet höjdes det ursprungliga gråstenstornet med en påbyggnad av tegel. Vid samma tid revs det gamla koret och ersattes med ett rakt avslutat kor av samma bredd som långhuset. Vid korets norra sida byggdes en sakristia och intill sakristians västra sida uppfördes norra korsarmen, som numera är dopkapell.

På 1460-talet dekorerades korvalven och långhusets valv och högmurar med kalkmålningar. Motiven är växtornamentik och figurscener av samma typ som i Ärentuna kyrka. 

Altaret i Simtuna kyrka i röd skrud Foto: Gudmund Frenskar