Aktivt Öppet Hus

Vi umgås med varandra. Några pratar. Några stickar. Några gör babypaket. Vi samlas runt gemensamt fika. Plats: S:t Lars kyrka, Hornugglegränd. Tid: Måndagar kl 13-15

Inställt tills vidare!

Foto: Alex&Martin/IKON och Ida Bjurström