Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktionen är ett grundläggande måldokument som berättar vad Svenska kyrkan i Enköping är och vill vara. Församlingsinstruktionen är fastställd 2019-12-11.

Om församlingsinstruktionen

I Enköpings pastorat finns sex församlingar och fyra arbetslag som arbetar med församlingens grundläggande uppgift. Utöver dessa arbetslag finns ett arbetslag inom kansli samt ett arbetslag som utgör kyrkogårdsförvaltning.

Pastoratet är en del av Uppsala västra kontrakt och Uppsala stift, som är en del av Svenska kyrkan. Den Svenska kyrkan är en del av den världsvida kyrkan och därmed delar vi den kristna bekännelsen och lovsången till en treenig Gud.

Som en del av den världsvida kyrkan finns en djup gemenskap med alla kristna vilket ska komma till uttryck både lokalt och globalt. Som troende på en enda Gud delar vi också trons erfarenheter med alla de som tror och tillber en Gud.

Den grundläggande tro, bekännelse och lära som Svenska kyrkan står för skall komma till uttryck i allt vad kyrkan lokalt gör, säger och beslutar.

Kyrkan framträder lokalt både i en församling och i ett pastorat där allt arbete skall genomsyras av gudstjänst, undervisning, diakoni och mission, vilka är fyra aspekter av den gemenskap en kristen församling ska gestalta. Församlingarna samverkar i ett pastorat med alla de uppgifter som är den grundläggande uppgiften.

Gudstjänstlivet är lokalt och firas i alla församlingar, likaså är ansvaret för kyrkorummen och dess användning ett lokalt ansvar och dess styrelse, församlingsrådet, ansvarar tillsammans med den arbetsledande komministern för dess utveckling.

Ansvaret för internationella frågor ligger inom ramen för församlingsrådens arbete, därmed utser församlingsråden internationella ombud. Församlingsinstruktionen skall fungera som ram för pastoratets årliga målskrivningar.

Denna församlingsinstruktion vill beskriva grunderna för församlingarnas i Enköpings pastorat arbete utifrån församlingens grundläggande uppgifts fyra aspekter.

Denna församlingsinstruktion ska förnyas när pastoratet får en ny kyrkoherde eller när ny pastoratsreglering gjorts.

Ladda ner

Du hittar församlingsinstruktionen för Enköpings pastorat i sin helhet här. (pdf)