Foto: Roger Karlsson

Teda kyrka

i Tillinge och Södra Åsunda församling

Teda kyrka är från sent 1100-tal och har senast renoverats 1998. Orgeln är från 1785 och restaurerades 1995. Harald Lindberg har utformat korfönstret. De äldsta föremålen är ett dopfuntsfragment, ett gravklot och två medeltida träskulpturer av stort konsthistoriskt värde. Ett 20-tal begravningsvapen och det stureska gravkoret påminner om bygdens stormannaätter på 1600-talet. En av klockorna i den fristående klockstapeln är gjuten till den heliga Birgittas ära. I kyrkan finns en pärm med uppgifter om dem som är begravda på kyrkogården. Välkomna till klenoden Teda kyrka. Kyrkan ligger nära gränsen till Västmanland, en mil sydväst om Enköping.

Text: Bertil Larsson