En militärpräst håller en nattvardskalk.
Foto: Ola Johansson

Militär själavård

Inom Enköpings pastorat finns Ledningsregementet. Svenska kyrkan i Enköping finns närvarande där, i form av en militärpastor.

Militärpastor på Ledningsregementet 

På Ledningsregementet i Enköping finns Svenska kyrkan närvarande genom militärpastor Jimmy Werf. Han är anställd som präst i pastoratet och fungerar som ett stöd för de värnpliktiga och anställda på regementet, bland annat genom att finnas på soldathemmet. 

Som militärpastor leder han andakter och gudstjänster. Han erbjuder även själavårdande samtal, där han lyssnar och kan hjälpa den som vill att reflektera kring etiska och moraliska frågeställningar.  

En man med militärmössa och prästkrage står framför en stenkyrka. På makren ligger snö. Mannen ler.
Jimmy Werf framför Vårfrukyrkan Foto: Susanne Gorne

Utöver detta arbetar han med utbildning i exempelvis etik och existentiella frågor, samt hur våldsanvändning påverkar oss. Han deltar också vid övningar och gör besök i fält. 

Om militär själavård 

Den som arbetar inom Försvarsmakten kan få samtalsstöd inför svåra uppdrag eller om man varit med om omskakande situationer. Den typen av samtal brukar kallas för militär själavård och är öppen för alla oavsett tro.

För soldater och sjömän är en stark moralisk och etisk värdegrund nödvändig för att kunna agera och ta beslut i pressade situationer. Militär själavård ska bidra till och stärka känslan av sammanhang och därmed höja individens mentala styrka och moraliska motståndskraft. Det är en viktig del i det psykologiska försvaret. 

Den som inte definierar sig som kristen, men som vill ha samtal, kan få hjälp av militärpastorn att komma i kontakt med en själavårdare inom en annan religion.

Läs mer på Svenska kyrkans nationella webbplats

Tre män står utomhus. De har kamoflagefärgade kläder med varsin stola hängande ner äver axlarna. De håller i nattvardsbröd och vin.

Militär själavård

Präster i Svenska kyrkan verkar som stöd för medarbetare inom Försvarsmakten när de ställs inför svåra situationer som får dem att tappa fotfästet i tillvaron. Svenska kyrkan kan även slussa vidare till själavård inom andra religioner.