Musik & kultur

Inom Enköpings pastorat möter du musik och kultur i många olika former.

Musik har varit ett självklart inslag i kyrkan under flera hundra år och har en given plats också inom Enköpings pastorat. Du möter musiken både i gudstjänsten och i form av konsert- och musikevenemang i egen och andras regi. 

Någon spelar kyrkorgel.

Konserter

Inom Enköpings pastorat finns ett rikt musikliv. Här nedan kan du se vilka konserter som ges den kommande tiden.

Vuxenkörer

I Enköpings pastorat finns flera körer för dig som är vuxen och tycker om att sjunga.

Medlemmar i en barnkör står och sjunger i en kyrka.

Barnkörer & musikgrupper

Inom Enköpings pastorat finns barnkörer i Enköping, Villberga, Veckholm, Tillinge och Fjärdhundra.

Musiker i Enköpings pastorat

    Läs mer på Svenska kyrkans nationella webbplats

    Orkester spelar i en kyrka

    Musikliv i kyrkan

    Gudstjänster, mässor, konserter och körer. Musik är en kulturyttring som inte låter sig infångas under någon generell heltäckande definition. Svenska kyrkan står för ett musikliv som i sin helhet är mer omfattande än någon annan musikinstitution i landet.