Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Enköping Besöksadress: Västra Ringgatan 9, 74531 ENKÖPING Postadress: BOX 88, 74522 ENKÖPING Telefon:+46(171)25700 E-post till Svenska kyrkan Enköping

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Begravningsavgift

Årlig avgift för alla

Begravningsavgiften är en årlig avgift som beräknas efter den kommunala beskattningsbara inkomsten och betalas av den som inte tillhör Svenska kyrkan. För den som tillhör Svenska kyrkan ingår begravningsavgiften i regel i kyrkoavgiften. På beskedet från Skatteverket om den slutliga skatten anges hur stor begravningsavgiften är.

Begravningsavgiften används till att förvalta de allmänna begravningsplatserna, d.v.s. landets begravningsverksamhet, och bekostar bland annat:

  • personal, lokaler och maskiner
  • ta emot stoftet och anhöriga som vill komma på visning
  • sköta allt i samband med gravsättning
  • sköta om vissa transporter
  • kremering
  • tillhandahålla lokaler både för religiösa och icke religiösa begravningsceremonier
  • anlägga och vårda kyrkogårdar och begravningsplatser
  • tillhandahålla gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats
  • För den som tillhör Svenska kyrkan är också begravningsgudstjänsten normalt kostnadsfri, antingen denna äger rum i den egna församlingen eller i någon annan församling. Den som tillhör en annan kyrka (eller samfund) får vända sig dit för upplysningar om kostnaderna. För den som inte tillhörde någon kyrka (eller samfund) alls får de efterlevande själva ordna s.k. borgerlig begravning eller avstå från att ha någon ceremoni. Normalt hålls begravningsgudstjänst i Svenska kyrkans ordning endast för den som vid dödsfallet tillhörde kyrkan.

Enligt begravningslagen ska alla gravsättas. Om det inte finns någon anhörig eller närstående som ordnar med begravningen gör kommunen det.