Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Begravningsavgift

Begravningsavgift betalas av alla som är folkbokförda i Sverige, oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte. Begravningsavgiften går bland annat till gravplats, gravsättning och kremering.

Begravningsavgiften är en årlig avgift som beräknas efter den kommunala beskattningsbara inkomsten och betalas av alla. För den som tillhör Svenska kyrkan ingår begravningsavgiften i regel i kyrkoavgiften. På beskedet från Skatteverket om den slutliga skatten står det hur stor begravningsavgiften är.

Detta går begravningsavgiften till

Begravningsavgiften används till att förvalta de allmänna begravningsplatserna, d.v.s. landets begravningsverksamhet, och bekostar bland annat:

 • personal, lokaler och maskiner
 • ta emot stoftet och anhöriga som vill komma på visning
 • sköta allt i samband med gravsättning
 • sköta om vissa transporter
 • kremering
 • tillhandahålla lokaler både för religiösa och icke religiösa begravningsceremonier
 • anlägga och vårda kyrkogårdar och begravningsplatser
 • tillhandahålla gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats

Detta ingår inte i begravningsavgiften

Följande bekostas inte av begravningsavgiften, utan ingår normalt endast för den som vid dödsfallet tillhörde Svenska kyrkan:

 • präst från Svenska kyrkan
 • församlingskyrka
 • kyrkomusiker för musik i kapell, på kyrkogården och i kyrkan
 • processionsbärning av kistan

För den som tillhör Svenska kyrkan är begravningsgudstjänsten alltså kostnadsfri, antingen denna äger rum i den egna församlingen eller i någon annan församling.

Den som tillhör en annan kyrka (eller samfund) får vända sig dit för upplysningar om kostnaderna. Om den avlidne inte tillhörde någon kyrka (eller samfund) får de efterlevande själva ordna s.k. borgerlig begravning eller avstå från att ha någon ceremoni.

Enligt begravningslagen ska alla gravsättas. Om det inte finns någon anhörig eller närstående som ordnar med begravningen gör kommunen det.

Gravar dekorerade med färggranna blommor på en kyrkogård.

Kyrkogårdsfrågor

Här hittar du information om hur pastoratets kyrkogårdar sköts. Här finns också kontaktuppgifter och mer information om gravrätt, gravskötsel och allt annat som har att göra med kyrkogårdarna.

En vit kista med rosa blommor och ett kors av jord.

Begravning

När döden kommer nära är det ofta många frågor som behöver svar. En del svar kan du få i samråd med din församling, präst, musiker och begravningsbyrån.

Läs mer om begravningsavgiften på Svenska kyrkans nationella webbplats

En kyrkogård i solsken.

Begravningsavgiften

Begravningsavgiften finansierar begravningsverksamheten. Begravningsavgift betalas av alla som är folkbokförda i Sverige och som har en kommunalt beskattningsbar inkomst, oavsett religion.