Foto: Ida Bjurström

Hacksta kyrka

Hacksta kyrka ligger i Villberga församling, knappt tre mil från Enköping i Trögdens sydöstra ände. Dess äldsta delar härstammar från 1200-talet.

Sommaröppet

Hacksta kyrka är öppen följande tider sommaren 2022: under juli månad ons-sön kl 10–16.

 

Om Hacksta kyrka

Hacksta kyrka formas av ett långhus från 1200-talet med spåntak. De ursprungliga murarna har kompletterats med om- och tillbyggnader ända fram till slutet av 1600-talet.

Inne i kyrkan har man lyckats restaurera både en draperimålning kring altaret från 1600-talet samt medeltida kalkmålningar.

I koret i Hacksta kyrka står två medeltida skulpturer från ett altarskåp som sannolikt är utfört i Sverige under 1400-talets senare del. Kyrkan ligger knappt tre mil från Enköping i Trögdens sydöstra ände.

Antal platser: 50. Eventuellt fler efter överenskommelse.