Meny

Hacksta kyrka

i Villberga församling

Öppen kyrka

Härkeberga kyrka är öppen lördag och söndag kl 11-16 från 1/10 till 30/4.

Hacksta kyrka formas av ett långhus från 1200-talet med spåntak. De ursprungliga murarna har kompletterats med om och tillbyggnader ända fram till slutet av 1600-talet. Inne i kyrkan har man lyckats restaurera både en draperimålning  kring altaret från 1600-talet samt medeltida kalkmålningar. I koret i Hacksta kyrka står två medeltida skulpturer från ett altarskåp som sannolikt är utfört i Sverige under 1400-talets senare del. Kyrkan ligger knappt tre mil från Enköping i Trögdens sydöstra ände.

Antal platser: 50. Eventuellt fler efter överenskommelse.