Foto: Ida Bjurström

Gravskötsel

Innehavaren av gravrätt ska hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. Kyrkogårdsförvaltningen kan åta sig skötsel av gravplatsen enligt fastställd taxa. Detta innebär att kyrkogårdspersonal vattnar, luckrar och ansar planteringsytorna samt krattar grus och klipper häck som hör till gravplatsen. I de fall man önskar kan man även beställa hjälp med plantering utifrån förvaltningens planteringspaket, vilka finns som vår-, sommar- och höstplantering eller som perennpaket. (se länk för vidare information) 

Gravskötselavtal kan tecknas om ett år eller med avräkningskonto (för avräkningskonto kontakta kyrkogårdskontoret för mer information). Faktura (förskottsbetalning) skickas ut i början av året, men det går att komma in med sena beställningar under säsongen också. Om ni har frågor angående gravskötsel kontakta gärna kyrkogårdskontoret, tel 0171-257 60 eller mail: kyrkogard.enkoping@svenskakyrkan.se

Prislista gravskötsel 2021. Läs här!

Prislistan avser de blommor och växter som förvaltningen säljer och planterar på beställning av gravrättsinnehavaren på gravplatser. I priset ingår plantering samt vattning vid plantering.