Ett stort fång med rosa blommor vid en gravsten.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Att ansvara för en gravplats

Innehavaren av gravrätt ska hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. Det går att teckna gravskötselavtal. Kyrkogårdsförvaltningen kan då åta sig skötsel av gravplatsen.

Gravsten eller annan gravanordning

För att en gravsten eller annan gravanordning skall kunna monteras på gravplatsen behöver gravrättsinnehavaren/innehavarna ansöka hos pastoratet om att få montera den. Enköpings pastorat granskar de gravvårdsritningar som inkommer. För godkännande om att få montera en gravanordning krävs att ritningen uppfyller de krav som finns vad gäller förankring och säkerhet samt de eventuella krav gällande gravanordningens utformning som finns på det specifika området.

Gravrättsinnehavaren har ansvar för att den gravanordning som står på gravplatsen är monterad i enlighet med gällande riktlinjer samt att den uppfyller de krav som finns vad gäller säkerhet. Enköpings pastorat har tillsynsansvar på kyrkogården och kan därför komma att uppmana gravrättsinnehavaren att åtgärda en gravanordning som inte är korrekt eller säkert monterad. Läs mer om gravstenssäkring.

Skötsel av gravplats

Innehavaren av gravrätt ska hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. Kyrkogårdsförvaltningen kan åta sig skötsel av gravplatsen enligt fastställd taxa. Det innebär att kyrkogårdspersonal vattnar, luckrar och ansar planteringsytorna samt krattar grus och klipper häck som hör till gravplatsen.

I de fall man önskar kan man även beställa hjälp med plantering utifrån förvaltningens planteringspaket, vilka finns som vår-, sommar- och höstplantering eller som perennpaket.

Gravskötselavtal

Gravskötselavtal kan tecknas om ett år eller med avräkningskonto (för avräkningskonto kontakta kyrkogårdskontoret för mer information). Faktura (förskottsbetalning) skickas ut i början av året, men det går att komma in med sena beställningar under säsongen också.

Blommor och växter som rådjur och sniglar inte gillar

Det är härligt med djur! Men det är inte alltid vi vill att de ska äta av det vi pryder våra begravningsplatser med. Följande lista kan ge en fingervisning om vllka rabattväxter som rådjur och spansk skogsnigel (mördarsnigel i folkmun) vanligen undviker.

Ladda ner

Växter som vanligen undviks av rådjur och snigel (pdf) 

En stenfigur av en ängel och ett klot med texten Saknar dig dekorerar en grav.

Avtal, skötselvarianter och datum

Gravrättsinnehavaren ska hålla sin gravplats i ett vårdat och värdigt skick. För den som inte har möjlighet att göra det själv, erbjuder Enköpings pastorat hjälp med gravskötsel till självkostnadspris. Läs om de olika skötselvarianterna som vi erbjuder.

Gravstenar bland högt gräs på en kyrkogård.

Gravstenssäkring

Kyrkogårdsförvaltningen kontrollerar att alla gravvårdar klarar de krav på säkerhet som krävs. Det gör vi för besökarnas och personalens säkerhet.

En grav med ett enkelt träkors har smyckats med gravljus, en lykta, en vindsnurra, ler- och gipsfigurer samt olika blommor.

Gravrätt

Gravrätt är den rätt som uppkommer när en gravplats upplåts för gravsättning. Alla gravplatser ska ha en innehavare.

Frågor om gravskötsel?

Om du har frågor angående gravskötsel, kontakta gärna kyrkogårdskontoret, tel 0171-257 60 eller via e-post: kyrkogard.enkoping@svenskakyrkan.se