Kyrkogårdsfrågor

Här hittar du information om pastoratets kyrkogårdar. Här finns också kontaktuppgifter till kyrkogårdsförvaltningen och mer information om gravrätt, gravskötsel och allt annat som har med kyrkogårdarna att göra.

En kyrkogård i höstfärger.

Olika sorters gravplatser

Det finns olika former av gravsättning – med och utan skötselansvar. Läs mer om gravplatserna och hur de fungerar.

Ett stort fång med rosa blommor vid en gravsten.

Att ansvara för en gravplats

Innehavaren av gravrätt ska hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. Det går att teckna gravskötselavtal och på så sätt få hjälp med skötseln av gravplatsen.

En man och en kvinna bugar framme vid kistan under en begravning.

Begravningsombud

Begravningsombud granskar begravningsverksamheten och undersöker bland annat hur begravningar fungerar för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.

Begravningsavgift

Begravningsavgift betalas av alla som är folkbokförda i Sverige, oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte. Den går bland annat till gravplats, gravsättning och kremering.

En grav med ett enkelt träkors har smyckats med gravljus, en lykta, en vindsnurra, ler- och gipsfigurer samt olika blommor.

Gravrätt

Gravrätt är den rätt som uppkommer när en gravplats upplåts för gravsättning. Alla gravplatser ska ha en innehavare.

Gravstenar bland högt gräs på en kyrkogård.

Gravstenssäkring

Kyrkogårdsförvaltningen kontrollerar att alla gravvårdar klarar de krav på säkerhet som krävs. Det gör vi för besökarnas och personalens säkerhet.

En kvinna med kort lockigt, grått hår och glasögon tittar leende in i kameran. Hon står på en kyrkogård med grönt gräs.

”Det finns nästan inget som är så viktigt som en gravplats”

Anette Wickholm är kyrkogårdsarbetare i Enköpings pastorat. Hon tycker särskilt mycket om de möten med människor som sker på kyrkogården. "Man känner av vilka som vill prata, vilka som behöver vara ifred, vilka som kan tänkas behöva en kram",

Kyrkogårdsbloggen

Läs om arbetet på kyrkogårdarna inom Enköpings pastorat – om synen på vad en kyrkogård är och om hur det är att arbeta på kyrkogården med gräsklippning, plantering, snöskottning, anläggningsarbeten och mycket mer.

Läs mer om kyrkor, kyrkogårdar och lokaler i Enköpings pastorat

Kyrkor och lokaler i Enköpings pastorat

Inom pastoratet finns totalt tjugosex kyrkor. Byggperioden spänner över en 800-årsperiod, där de äldsta kyrkorna byggdes redan på 1100-talet.

Nyheter från kyrkogårdsförvaltningen

Vi söker gravrättsinnehavare!

Publicerad:

Vi söker gravrättsinnehavare till ett antal gravplatser. Finns det en grön kontaktskylt på en grav du besöker? Kontakta oss!

Återlämnade gravanordningar tas bort 

Publicerad:

Under 2023 inventerade Upplandsmuseet gravanordningar i Fjärdhundra församling och gav dem en kulturhistorisk klassificering. Ett antal återlämnade gravanordningar som då fick benämningen ”ej klassificerad” kommer nu att tas bort från kyrkogårdarna.

”Det finns nästan inget som är så viktigt som en gravplats”

Publicerad:

Anette Wickholm är kyrkogårdsarbetare i Enköpings pastorat. Hon stormtrivs på jobbet och tycker särskilt mycket om de möten med människor som sker på en kyrkogård. "Man känner av vilka som vill prata, vilka som behöver vara ifred, vilka som kan tänkas behöva en kram", berättar hon.