Foto: Ida Bjurström

Kyrkogårdsfrågor

Kyrkogårdsförvaltningen i Enköpings pastorat ansvarar för kyrkogårdar och begravningsverksamhet. Totalt finns det 21 kyrkogårdar i pastoratet. Vi har en ambition att våra kyrkogårdar skall vara platser som man kan gå till i lugn och ro och minnas dem som lämnat oss, samt ge hopp och eftertanke inför vårt eget avsked av livet.

Kyrkogårdskontoret
Kyrkans Hus, V. Ringgatan 9, 745 31 Enköping, tel 0171-257 60, kyrkogard.enkoping@svenskakyrkan.se
Besökstid: må - fre 8-12, 13-16. 1 juni - 31 aug: kl 09-12, 13-15