Kyrkogårdsfrågor

Kyrkogårdsförvaltningen i Enköpings pastorat ansvarar för 27 kyrkogårdar och begravningsverksamhet. Här hittar du kontaktuppgifter och mer information om begravning och om hur våra kyrkogårdar sköts.

Askgravplatser

En askgravplats är utformad som en traditionell enskild gravplats. I en askgravplats gravsätts askan antingen inlindad i ett tygstycke eller löst ner i jorden. Här hittar du information om askgravplatser inom Enköpings pastorat.

Bårtäcken

Ett bårtäcke är ett vackert tyg, som ofta har en broderad dekor som används för att omsluta kistan vid begravningsceremonin. Du kan kostnadsfritt låna ett bårtäcke som är vävt i vacker blå färg.

Begravningsavgift

Begravningsavgift betalas av alla som är folkbokförda i Sverige, oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte. Begravningsavgiften går bland annat till gravplats, gravsättning och kremering.

Kyrkogårdar & begravningsverksamhet

Här finns information om begravningsverksamheten i Enköpings pastorat och information om ett antal av våra kyrkogårdar. 

Begravningsombud

Begravningsombud granskar begravningsverksamheten och undersöker bland annat hur begravningar fungerar för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.

Gravrätt

Gravrätt är den rätt som uppkommer när en gravplats upplåts för gravsättning. Alla gravplatser ska ha en innehavare.

Gravskötsel

Innehavaren av gravrätt ska hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. Det går att teckna gravskötselavtal. Kyrkogårdsförvaltningen kan då åta sig skötsel av gravplatsen.

Minneslundar

Minneslunden är avsedd för ett gravskick med kollektiv och anonym karaktär, där avlidnas aska grävs ner inom gemensamt område. Askans läge markeras inte och enskilda gravvårdar eller planteringar förekommer inte.

Så hanteras dina personuppgifter

Här kan du läsa Enköpings pastorats policy och riktlinjer för behandling av personuppgifter inom ramen för begravningsverksamheten samt den serviceverksamhet som avser gravskötsel.

Gravstenssäkring

Klas Eriksson, arbetsledare på kyrkogårdsförvaltningen i Enköpings pastorat, berättar och visar hur det går till när man arbetar med gravstenssäkring på kyrkogården.

Kyrkogårdsbloggen

Läs om arbetet på kyrkogårdarna inom Enköpings pastorat – om synen på vad en kyrkogård är och om hur det är att arbeta på kyrkogården med gräsklippning, plantering, snöskottning, anläggningsarbeten och mycket mer.

S:t Olofs kapell

S:t Olofs kapell finns i centrala Enköping och är ett begravningskapell som är öppet för samtliga medborgare. Kapellet ritades av Sigurd Lewerentz och invigdes 1932.