Två män sitter vid ett bord och samtalar.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Församlingsråd Tillinge-Södra Åsunda

Församlingar som ingår i pastorat har ett församlingsråd som fungerar som en styrelse. Det är pastoratets kyrkofullmäktige som utser församlingsrådet.

Tillsammans med kyrkoherden har församlingsrådet ansvar för att församlingarnas grundläggande uppgift blir utförd.

Här kommer det snart mer information.

Organisation & förtroendevalda

Enköpings pastorats högsta beslutande organ är kyrkofullmäktige, som utser verkställande organ, kyrkorådet. I varje församling finns också ett församlingsråd.

Om Enköpings pastorat

Enköpings pastorat finns på många ställen och i olika former. Vi har verksamheter för barn, unga och vuxna. I pastoratet finns 26 kyrkor och många andra lokaler med gudstjänst och musikliv.