Älvkarleby-Skutskärs församling

Välkommen till din församling. Här möts såväl gammal som ung, i glädje och i sorg. Här ges plats för gemenskap och samtal kring livets alla frågor. Kom med du också!

En grupp ungdomar håller om varandra i en ring.

Ungdomspräst på 100%

Med fokus på fördjupning och utveckling av konfirmand- och ungdomsarbetet

Ungdomsgrupp

För dig som går i nian i högstadiet upp till trean på gymnasiet. En onsdag i månaden, klockan 17-19.30 i Johannesgården

Familjekvällar

Låt någon annan laga maten och ta hand om disken. Lyssna på spännande berättelser, pyssla, lek, umgås.

Skyddshelgon som inspiratörer i arbetslivet

Samtalsgrupp där deltagarna får veta mer om och tala om olika helgon som har anknytning till yrken och sysselsättningar

Barn och föräldrar sitter och skunger i en ring

Öppen förskola (kyrkis) för daglediga med barn

Här träffas barn 0-6 år och vuxna för att leka, prata, dela erfarenheter och fika.

Andlig fördjupning

Ibland behöver man tanka andlighet. Vi har tillfällena.

Gemenskap

Hos oss finns fler tillfällen till gemenskap, samtal och fördjupning än många tror. Välkommen till soppa för dig, öppen onsdagskväll, andlig fördjupning, kyrkohistoriska föredrag och mycket annat. Mer än du tror.

Dop/konfirmation/vigsel/begravning

Ibland blir livet extra påtagligt. När man står med ett nyfött barn i sin famn. När krisen inträffar. När man är kär. Svenska kyrkan har ett rum och ett sammanhang för dessa viktiga händelser i livet.

Diakoni

Behöver du stöd eller hjälp? Vad kan vi hjälpa varandra med?

ACT - Svenska kyrkans internationella arbete

Hela världen borde vara rättvis!

Digital kyrka

Här hittar du till våra inspelade gudstjänster, musikstunder och annat. Fråga: Vad är det där digital gudstjänst eller konsert? Svar: Det betyder att det är en inspelning eller direktsändning av gudstjänst eller annat, och att man ser den och deltar i den via internet.

Församlingsinstruktion för Älvkarleby Skutskärs församling

Det är i samhället som Älvkarleby Skutskärs församling skall verka som Kristi kyrka. Detta sker genom att församlingen, i enlighet med Kyrkoordningen och i likhet med den världsvida kyrkan, firar gudstjänst, bedriver undervisning samt utövar diakoni och mission. När det gäller att utföra uppdraget och utforma församlingens verksamhet har Älvkarleby Skutskärs församling valt att utgå från tre ledord: gemenskap, trygghet och öppenhet.

Kyrkstöten

Här är Kyrkstöten nr 2 / 2023. Tidningen skickas ut fyra gånger per år till samtliga hushåll i Älvkarleby kommun.

Integritetspolicy

Du ska kunna känna dig säker på vår webb och med hur vi hanterar dina personuppgifter