Älvkarleby-Skutskärs församling

Välkommen till din församling. Här möts såväl gammal som ung, i glädje och i sorg. Här ges plats för gemenskap och samtal kring livets alla frågor. Kom med du också!

Vill du bli vår kollega?

Här är de tjänster som just nu är lediga i församlingen.

Livsstegen

Tolv steg för oss som vill hitta vår väg i livet. Välkommen till Livsstegen, självhjälpsprogrammet i Älvkarleby-Skutskärs församling. Välkommen att vara med.

Bruden vid Dalälven - Älvkarleby kyrka under sex århundraden

Planerar du pilgrimsvandra till Älvkarleby kyrka? - och läs här kyrkans spännande historia.

Nu är vårfoldern här

Bläddra digitalt i foldern för vårens händelser i församlingen.

Dop/konfirmation/vigsel/begravning

Ibland blir livet extra påtagligt. När man står med ett nyfött barn i sin famn. När krisen inträffar. När man är kär. Svenska kyrkan har ett rum och ett sammanhang för dessa viktiga händelser i livet.

Diakoni

Behöver du stöd eller hjälp? Vad kan vi hjälpa varandra med?

ACT - Svenska kyrkans internationella arbete

Hela världen borde vara rättvis!

Digital kyrka

Här hittar du till våra inspelade gudstjänster, musikstunder och annat. Fråga: Vad är det där digital gudstjänst eller konsert? Svar: Det betyder att det är en inspelning eller direktsändning av gudstjänst eller annat, och att man ser den och deltar i den via internet.

Familjekvällar

Låt någon annan laga maten och ta hand om disken. Lyssna på spännande berättelser, pyssla, lek, umgås.

Lunchbön i Skutskärs kyrka

12-12.30 varje vardag. Vi har uppehåll över jul, nyår och sommaren och ifall det är begravning i Skutskärs kyrka. Vill du försäkra dig om att det inte är inställt, kontakta oss gärna.

Barn och föräldrar sitter och skunger i en ring

Öppen förskola (kyrkis) för daglediga med barn

Här träffas barn 0-6 år och vuxna för att leka, prata, dela erfarenheter och fika.

Ungdomsgrupp

För dig som går i nian i högstadiet upp till trean på gymnasiet.

Gemenskap

Hos oss finns fler tillfällen till gemenskap, samtal och fördjupning än många tror. Välkommen till soppa för dig, öppen onsdagskväll, andlig fördjupning, kyrkohistoriska föredrag och mycket annat. Mer än du tror.

Doftfri hänsyn

Tänk på att många människor är allergiska eller har astma och därför är känsliga mot starka dofter.

Undvik starka dofter som parfym, rakvatten, kroppslotion och hårvårdsprodukter vid ditt besök.

NY POLICY MUSIK VID KYRKLIGA HANDLINGAR

Musiken har en stor betydelse för många människor. De kyrkliga handlingarna, dop, vigsel, begravning, berör några av de viktigaste händelserna människors liv och det är därför naturligt att musiken har en central funktion i dessa sammanhang. Musiken kan ge uttryck för känslor och tankar som kan vara svåra, eller ibland omöjliga, att formulera i ord. Musiken kan förmedla minnen, minnesbilder och försätta människor i särskilda sinnesstämningar.

Församlingsinstruktion för Älvkarleby Skutskärs församling

Det är i samhället som Älvkarleby Skutskärs församling skall verka som Kristi kyrka. Detta sker genom att församlingen, i enlighet med Kyrkoordningen och i likhet med den världsvida kyrkan, firar gudstjänst, bedriver undervisning samt utövar diakoni och mission. När det gäller att utföra uppdraget och utforma församlingens verksamhet har Älvkarleby Skutskärs församling valt att utgå från tre ledord: gemenskap, trygghet och öppenhet.

Kyrkstöten

Här är Kyrkstöten nr 1 / 2024. Tidningen skickas ut fyra gånger per år till samtliga hushåll i Älvkarleby kommun.

Andlig fördjupning

Ibland behöver man tanka andlighet. Vi har tillfällena.

Integritetspolicy

Du ska kunna känna dig säker på vår webb och med hur vi hanterar dina personuppgifter