Församlingsinstruktion

Här kan du läsa och ladda ner församlingsinstruktionen som antogs 2019. Den ligger till grund för församlingens verksamhet.

Församlingsinstruktion för Älvkarleby Skutskärs församling

Det är i samhället som Älvkarleby Skutskärs församling skall verka som Kristi kyrka. Detta sker genom att församlingen, i enlighet med Kyrkoordningen och i likhet med den världsvida kyrkan, firar gudstjänst, bedriver undervisning samt utövar diakoni och mission. När det gäller att utföra uppdraget och utforma församlingens verksamhet har Älvkarleby Skutskärs församling valt att utgå från tre ledord: gemenskap, trygghet och öppenhet.