Act

Nytt namn men fortfarande vårt hjälparbete

”Svenska kyrkans internationella verksamhet” heter numera ”Act Svenska kyrkan”.
Act står för Action by churches together, en organisation som Svenska kyrkan tillhör och som gör det internationella biståndsarbetet mycket effektivt, inte minst vid kriser och katastrofer.
Act kan också betyda handling, vilket kännetecknar kyrkans biståndsverksamhet. Insamlade medel går direkt ut i verksamhet, inte till administration etc.

Tre små flickor som lever på gatan. De äter strips och dricker läsk.

Act Svenska kyrkan

Vi lever alla under samma himmel och har samma rättigheter. Tillsammans med kyrkor och organisationer arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor, och agerar snabbt när katastrofen inträffar.

Blogg: Act Svenska kyrkan

Vi lever under samma himmel och har samma värde och rättigheter. Men beroende på var vi föds, eller vilket kön vi har, ser verkligheten olika ut. Tillsammans med kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor, och agerar snabbt när katastrofen inträffar.