Uthyrning av lokaler

Våra församlingshem kan hyras för dopkalas, begravningsfika, födelsedagar eller liknande.

Vi har många fina lokaler man kan låna och hyra. Vid Skutskärs kyrka finns Johannesgården med flera olika rum och ett kök. Vid Älvkarleby kyrka finns församlingshemmet med ett stort rum och ett mindre med ett tillhörande kök. I Marma kyrka finns ett stort rum under läktaren med ett kök i anslutning. Vid dop kostar det ingenting att låna våra lokaler. 

 

Bokning och nyckeluthämtning sker via kansliet. 

Avgifter 2022 Avgifterna för uthyrning justeras varje år.

Medlem i Svenska kyrkan, föreningar samt Älvkarleby kommun

                                                                                   Hel dag          Halv dag, 4 tim *
Skutskär och Älvkarleby församlingshem
Stora salen inkl kök                                                  1 400 kr        800 kr
Lilla salen inkl kök                                                     1 200 kr        600 kr

Marma församlingssal

Församlingssalen inkl kök                                        1 200 kr        600 kr


Ej medlem i Svenska kyrkan                            

                                                                                  Hel dag          Halv dag, 4 tim *Skutskär och Älvkarleby församlingshem
Stora salen inkl kök                                                 2 500 kr        1 300 kr
Lilla salen inkl kök                                                    1 800 kr        1000 kr

Marma församlingssal
Församlingssalen inkl kök                                       1 800 kr        100 kr

                                                                                 * Förmiddag, eftermiddag eller kväll

Avgifter i samband med kyrkliga handlingar

- Vid dopkaffe utgår ingen hyreskostnad

- I samband med konfirmation, för medlemmar i Svenska kyrkan utgår en        hyreskostnad på 700 kr

- I samband med begravningskaffe, för medlemmar i Svenska kyrkan utgår en hyreskostnad på 1 000 kr, för icke medlemmar 2 000 kr

- I samband med vigselgudstjänst för medlemmar, i Svenska kyrkan utgår en hyreskostnad på 1 000 kr, för icke medlemmar 2 000 kr

- Lokalerna kan hyras ut till barnkalas. För medlemmar i Svenska kyrkan utgår en
hyreskostnad på 610 kr, för icke medlemmar 1 220 kr

För företagsverksamhet

Samtliga lokaler 4 100 kr

 

För all lokaluthyrning gäller nedanstående

• Den policy som delges hyrestagaren vid uthyrningen ska följas.
• En depositionsavgift erläggs med 600 kr vid uthämtning av nyckel/tagg.
Depositionen återfås vid återlämnande av nyckel enligt överenskommelse.
• Dopfamilj eller vigselpar får tillgång till lokal tidigast fredag kl 18.00 och som
längst söndag kl 12.00. Detta är beroende på vilken övrig verksamhet eller
uthyrning som finns av lokalen.
• Hyresgäst skall ha iordningsställt och utrymt lokalerna till kl. 22.30. I annat fall
debiteras efter denna tid 600 kr för påbörjad timme.
• Lokalen larmas 23.00 eller senare enl. överenskommelse. Vid utlöst falsklarm
debiteras hyrestagaren larmkostnad.

praktiska upplysningar & uthyrningsföreskrifter

Önskar du som hyr/lånar lokal komma tidigare, så är det möjligt att göra det om det är ledigt.

I hyran ingår lån av videoanläggning (högtalare, filmduk, dvd, vhs) och projektor.

OBS! Uthyraren kan vägra uthyrning/utlåning om denna befarar att lokalen kan komma att användas till ett ändamål som klart strider mot Svenska kyrkans grundläggande värderingar.

Samtliga som nyttjar lokaler i församlingshemmen skall följa de regler som står på avtalet, se nedan. Skulle ej avtalet följas debiteras ansvarig för 600 kr

En deposition på 600 kr tas ut vid hämtning av nyckel/tag. Den återfås om städningen utförts enligt nedanstående regler.
Kostnad för föremål som gått sönder debiteras

Regler vid hyra av församlingshem

Ljudnivån skall anpassas enligt ordningslagen så att omgivningen inte störs efter 22.00.

Vid slutna sällskap får öl och vin serveras, dock ej spritservering

Vid användning av diskmaskin och kaffebryggare skall skötselanvisningarnaför dessa följas. Anvisningar finns vid respektive maskin 

Möbler, porslin och husgeråd återställs till sina ursprungliga platser

Torka av alla ytor (även spis). Om kylskåp används, ska även detta torkas av
Dammsug golvet i lokalen/-erna som använts och våttorka vid behov (fläckar).

Töm papperskorgarna

Rengör toaletterna och handfat. Töm papperskorgar och sanitetsbehållare

Kontrollera att alla fönster och dörrar är stängda

Sophantering: vi har sopsortering. Följ anvisningarna utomhus för att ta rätt på soporna

Kontrollera att larmet fungerar när du går - den röda lampan ska lysa

Kontakta någon av vaktmästarna vid behov

Johannesgården i Skutskär

Älvkarleby församlingshem

Församlingshemsdelen i Marma kyrka

För bokning och övriga frågor:

För utkvittering av nyckel och frågor om Johannesgården (Skutskär):

För utkvittering av nyckel och info om Älvkarleby:

För utkvittering av nyckel till Marma och övriga frågor: