Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Ideella medarbetare

I församlingen görs fantastiska insatser av fri vilja och på fri tid. Det handlar om caféverksamhet, ledsagning, besöksverksamhet och inte minst att vara samtals- partner eller bara lyssnare.

Vill du också göra en insats för en medmänniska? Bli ideell medarbetare i Älvkarleby-Skutskärs församling!

Älvkarleby-Skutskärs församling har sedan länge en god tradition av ideellt arbete, som vi gärna ser växa ännu mer. Alla är vi medarbetare i Guds rike och du behövs med just dina gåvor och erfarenheter.

NÅGOT FÖR DIG?

Som ideell medarbetare gör du något för någon annan – en insats som ger dig något tillbaka. Vi vill utveckla arbetet med ideella tillsammans med just dig och det du har att ge. 

SÅ BLIR DU ideell

Är du intresserad kontakta diakoniassistent och samordnaren för idealitet så kommer vi ha ett inledande samtal för att få veta mer om dig och varför du vill bli ideell i Svenska kyrkan. Om ideellt arbete verkar rätt för dig väljer du själv hur stort engagemang du vill bidra med. Vi försöker hitta ett uppdrag som passar för dig.

TRO OCH KYRKANS VÄRDERINGAR

Som ideell i Älvkarleby-Skutskärs församling blir du representant för Svenska kyrkan. Du förväntas stå upp för en generös människosyn som ser varje människa som älskad och skapad av Gud, oavsett hudfärg, kön, ålder, sexuell läggning. Du måste inte ha en tro för att bli ideell i Svenska kyrkan. Däremot tror vi att Gud tror på dig och ser med glädje på ditt bidrag in i församlingens arbete. Tro är något som kan väckas, växa och bära oss människor. 

DET HÄR FÅR DU SOM IDEELL MEDARBETARE

·      göra en meningsfull insats

·      gemenskap

·      handledning och stöd

·      en kontaktperson för uppdraget

·      chans till egen utveckling

·      lära mer om kristen tro

·      delta i församlingsresor kostnadsfritt eller till subventionerad kostnad

·      inspirationsträffar

·      blir bjuden på julbord i adventstid

·      olycksfallsförsäkring

·      erfarenhet av arbete och möjlighet att få referenser av oss

 DET HÄR GER DU SOM IDEELL MEDARBETARE

• en meningsfull insats

• din tid

• din kompetens

• ditt engagemang

• din personlighet och närvaro

• din lojalitet

Här kan du göra din insats

1.     andakter och gudstjänster – både praktiska uppgifter kring gudstjänsten och att läsa, be och assistera prästen vid altaret

2.     besöksverksamhet

3.     skapande verksamhet (exempelvis syföreningar, ikonmåleri mm)

4.     bidra musikaliskt om du spelar exempelvis gitarr, fiol, dragspel, piano

5.     kyrkans integrationsarbete 

6.     vid kyrkkaffe/caféer

7.     vid särskilda tillfällen som exempelvis barnkollo, fallens dag, nationaldagen, Älvkarleby marknad och temakvällar.

8.     Som ung ledare i konfirmandarbetet 

 

 

 

 

Aktuella uppdrag för ideella medarbetare

Vid intresse kontakta Anita, Eva eller Petra. Kontaktuppgifter finns längre ner på sidan. Här följer några förslag på uppdrag, kom gärna med egna förslag och idéer!

Vi behöver dig till ett av våra viktigaste och mest intressanta uppdrag - kyrkvärd!
Kyrkvärdens uppgift är att tillsammans med vaktmästare, musiker, präst och gudstjänstdeltagare skapa en angelägen och inkluderande gudstjänst där gemenskap och Gudsnärvaro genom bibelord, bön, musik och nattvard står i centrum. Att vara kyrkvärd innebär tjänstgöring före, under och efter gudstjänst. Det kan t.ex handla om att läsa texter, hälsa välkommen, dela ut nattvard, ställa i ordning i kyrkan mm.
När: Året runt, enligt schema.
Var: I någon av församlingens tre kyrkor – Skutskär, Älvkarleby, Marma
Tid: Det kan handla om alltifrån en till två gånger i månaden till mer sällan allt utifrån hur mycket tid du har.
Specifika önskemål: Intresse för gudstjänst och människor. 

Gudstjänstmedverkan
Du är välkommen med din musikaliska medverkan, assistera prästen, läsa be, förbereda förbönen mm. Delaktighet ger mer levande gudstjänster! Var med och utforma, förbered eller medverka i gudstjänstens olika moment.
När: Aktuellt året runt.  
Var: Området Älvkarleby-Skutskärs församling. 
Tid: Du medverkar en gång eller vid flera tillfällen.
Specifika önskemål: intresse av att bidra med ditt kunnande och din erfarenheter in i gudstjänsten. 

Internationella gruppen
Församlingens internationella arbete drivs av en grupp ideella medarbetare. Målsättningen är att som kyrka, hemifrån, genom olika projekt hjälpa människor i andra länder som befinner sig i socialt utsatta situationer. Nya deltagare är alltid välkomna till gruppen!  
När: Vi bestämmer mötestid från gång till gång som det passar deltagarna, oftast kvällstid. Ca två möten per termin. 
Var: Vi träffas i Johannesgården.
Tid: Ca två träffar per termin.
Specifika önskemål: Intresse för humanitära och internationella frågor.

Har du en prunkande trädgård som du gärna delar med dig av?
Vi tar tacksamt emot blommor/växtlighet till altaret i kyrkorna eller till utsmyckning av församlingshemmen eller frukt till vår barnverksamhet.
När: Aktuellt året runt.  
Var: Området Älvkarleby Skutskärs församling. 
Tid: Du skänker blommor/växter en gång eller vid flera tillfällen.
Specifika önskemål: Även det till synes enkla kan vara mycket vackert!

Vår- och höststädning inomhus och utomhus i våra kyrkor och församlingshem
Är du en sådan där person som känner tillfredställelse av att få göra rent och snyggt eller fixa/laga små projekt? Våra kyrkor, församlingshem och trädgårdar behöver skötsel och omsorg. Uppdraget utförs tillsammans med andra eller enskilt efter bästa förmåga.
När: Aktuellt året runt.  
Var: Området Älvkarleby Skutskärs församling. 
Tid: Enligt överenskommelse, minst två timmars arbete.
Specifika önskemål: Intresse av att hjälpa till att hålla våra byggnader i fint skick.

Har du lust att spela teater vid skolvandringar/påsk och julspel?Barn i alla åldrar från församlings skolor som bjuds in till våra tre kyrkor i samband med de stora högtiderna. Vi söker aktörer av olika slag, du kan även hjälpa till med andra praktiska sysslor runt dessa evenemang.
När: Inför de stora helgerna, året runt.  
Var: Området Älvkarleby Skutskär församling. 
Tid: En halv dag eller mer.
Specifika önskemål: Lust att spela teater, berätta eller på liknande sätt förmedla traditioner och det kristna budskapet.

Vi söker människor med specifik yrkeskompetens
Är du yrkeskunnig inom ett särskilt område som skulle kunna komma andra till glädje eller nytta? Vi söker ex. IT-kompetens, frisör, jurist, hantverkare, konstnär, förskollärare, florist, massör, veterinär mm. Rådgivande uppdrag framför allt, men även utförande, om du själv vill och har möjlighet. Du bistår någon som saknar ekonomisk möjlighet att själv betala för denna hjälp.
När: Aktuellt året runt.  
Var: Området Älvkarleby Skutskärs församling. 
Tid: Du hjälper till en gång eller vid flera tillfällen.
Specifika önskemål: Intresse att dela med sig av sina kunskaper och på samma gång hjälpa en medmänniska.

Vill du hjälpa till vid födelsedagskalas 2 ggr/år?
De i församlingen som fyller 80, 85, 90, 95 och 100 år uppvaktas genom större födelsedagskalas 1 gång/år. En grupp ideella medarbetare medverkar och nya deltagare är alltid välkomna till gruppen!
När: Aktuellt året runt.  
Var: Johannesgården Skutskär och Älvkarleby församlingshem
Tid: Ca 1/2-1 dag per tillfälle. 
Specifika önskemål: Intresse för människor, god förmåga att lyssna.

Dela ut blommor till jubilarer från Blomsterfonden
När: Aktuellt året runt  
Var: Området Älvkarleby Skutskärs församling
Tid: En till tre timmar.
Specifika önskemål: Tillgång till bil behövs.

Besöka någon som vill ha sällskap
Hembesök till personer i församlingen som vill ha sällskap eller någon att prata med. Kan också handla om promenadsällskap eller att du ringer personen i fråga.
När: Aktuellt året runt.  
Var: Området Älvkarleby Skutskär församling. 
Tid: Du hjälper till en gång eller vid flera tillfällen.
Specifika önskemål: Människointresse, god förmåga att lyssna.

 
Bidra med din arbetskraft vid större arrangemang i församlingen
Fallens dag, nationaldagen, barnkollo, Älvkarlebymarknad, temakvällar mm. Uppdraget kan handla om att fixa fika eller enklare måltider, duka, servera, ställa i ordning stolar och bord, diska eller vara behjälplig på andra sätt. Du är även välkommen att bidra med din tid och kraft på kyrkfikat i samband med gudstjänst.
När: Aktuellt året runt.  
Var: Området Älvkarleby Skutskärs församling. 
Tid: Du hjälper till en gång eller vid flera tillfällen.
Specifika önskemål: vi söker personer som tycker om att skapa trivsel.

Vill du baka till församlingens fika- och lunchstunder?
Vi söker dig som är intresserad av att, enskilt eller tillsammans med andra, baka fikabröd, kakor och annat gott till församlingens fikastunder. Vi söker också människor som vill bidra med sin arbetskraft praktiskt i köket vardagar, kvällar och helger, tex vid ALPHA-kvällar, soppluncher mm.
När: Aktuellt året runt.  
Var: Området
Tid: Du hjälper till en gång eller vid flera tillfällen.
Specifika önskemål: God hushållshygien. 

Alternativ jul
Församlingen hjälper människor som har ekonomisk svårighet att få ett så bra julfirande som möjligt. Vi delar ut julmat till de som behöver och ger julklappar och julgodis till barn.
Vi behöver dig som kan hjälpa till med att slå in julklappar och ställa samman matpaket.
När: Några dagar före julafton (24 december)
Var: Johannesgården, Skutskär
 

Volontär på seniorboende/äldreboende?
En gång i månaden leder präst och musiker andakt och allsång på Fyrklövern och Tallmon i Skutskär. Vi behöver dig som vill hjälpa till med att fixa fika, servera kaffe och få de äldre att trivas.
När: Tisdagar och onsdagar en gång i månaden.
Var: Fyrklövern och tallmon.
Specifika önskemål: Intresse för att samtala med människor.  

Dagcaféer
Vill du bidra på dagcaférna i Älvkarleby församlingshem? Hjälpa till i köket eller baka eller på olika sätt vara behjälplig?
När: Tredje onsdagen varje månad kl 14.00 – 16.00
Var: Älvkarleby församlingshem
Specifika önskemål: Vara husmor behjälplig.

Soppluncher
Vill du vara husmor behjälplig på våra soppluncher?
När: Måndagar kl 11.00 jämna veckor (udda veckor är Gränslöst ansvariga)
Var: Johannesgårdens församlingshem.
Specifika önskemål: Att vara husmor behjälplig. 

 Soppkvällar
Öppen onsdagkväll jämna veckor. Husmor lagar soppa och vill gärna ha hjälp.
När: Varannan onsdag jämna veckor kl: 16.00 (soppan serveras 17.30)
Var: Johannesgården Skutskär.
Specifika önskemål: Att vara husmor behjälplig. 

 

 

Vi tror på alla människors lika värde. Vi gör skillnad.

Bli medlem