Församlingens kyrkor

i församlingen finns tre kyrkor; Skutskärs, Älvkarleby och Marma kyrka.

SKUTSKÄRS KYRKA
Skutskärs kyrka är den största av församlingens tre kyrkor. Den stora kyrkan har högt i taket genom att den är byggd i nygotisk stil, med spetsbågade fönster, fönster med vackra målningar, målningar på väggarna med mera. På läktaren finns en mycket fin orgel och framme i koret finns en mindre orgel och en flygel som alla kan användas vid gudstjänster och kyrkliga handlingar. I kyrkorummet finns också ett litet kapell, som heter Johanneskapellet där man kan samlas om man är färre än 20 personer. I kyrkan finns det plats för 250 personer.
Det finns toaletter och skötbord i vapenhuset, det vill säga vid ingången till kyrkan.
Alldeles intill kyrkan ligger församlingshemmet som heter Johannesgården. Där finns det möjlighet att ha samling efter kyrkliga handlingar. Det finns två samlingssalar i Johannesgården Mariasalen med plats för 20 personer och Stora salen med plats för 90 personer. Både kyrkan och Johannesgården är handikappanpassade. Ljudslingor finns i båda lokalerna.


Lite fakta 
Kyrkan byggdes 1906, men brann ner 1921. Den återuppbyggdes dock direkt efter branden och återinvigdes hösten 1921. Kyrkan har förändrats några gånger beträffande utsmyckning och färgsättning. Den senaste restaureringen gjordes 1978. Dopfunten har dock stått på sin plats ända sedan 1921.

Adressen är: Östra vägen 43, 814 31 Skutskär

ÄLVKARLEBY KYRKA
Älvkarleby kyrka är församlingens äldsta kyrka. Den byggdes under sen medeltid och många takmålningar från den tiden är fortfarande bevarade och bidrar till att göra kyrkorummet vackert och sevärt. Detsamma kan sägas om det medeltida altarskåpet som är fyllt av helgonbilder. På läktaren finns en orgel och framme i koret ett piano som kan användas vid gudstjänster och kyrkliga handlingar. Bland de medeltida inventarierna kan nämnas några träskulpturer men kanske framför allt den stora dopfunt som skapades på 1400-talet och fortfarande används vid dop i kyrkan.
På grund av kyrkorummets ålder är det inte helt tillgänglighets-anpassat men församlingen har rutiner för att lösa de flesta frågor kring detta. Kyrkorummet rymmer totalt 100 personer.
En kort bit ifrån kyrkobyggnaden finns Älvkarleby församlingshem där det finns möjlighet att ha samling efter kyrkliga handlingar. I församlingshemmet finns det plats för 80 personer. Både kyrka och församlingshem är handikappanpassade men det finns bara anpassad toalett i församlingshemmet. Ljudslingor finns i båda lokalerna.


Lite fakta 
Kyrkan byggdes ungefär år 1490. Den tillägnades då en av Jesu kvinnliga anhängare, Maria Magdalena. Altarskåp och dopfunt är samtida med kyrkobyggnaden, men har genom åren stått placerade på lite olika ställen i byggnaden. Bland annat så byggdes kyrkan om under 1700-talet och fick det nuvarande koret. Takmålningarna från medeltiden har varit övermålade med vit färg en gång i tiden men är nu restaurerade.

Adressen är: Östanåvägen 85, 814 70 Älvkarleby

MARMA KYRKA
Marma kyrka är den modernaste av församlingens kyrkor. Inom dess murar ryms både kyrkobyggnad och församlingshem. Själva kyrkorummet är ljust med runda fönster och en stor altartavla som föreställer Jesus och moderna människor. Kyrkorummet har en läktare med orgel och i kyrkorummet finns ett piano som kan användas vid gudstjänster och kyrkliga handlingar.
Den del av byggnaden som är församlingshem kan man använda för samlingar efter kyrkliga handlingar. Både kyrkan och församlingshemsdelen är handikappanpassade. Ljudslingor finns i båda lokalerna.


Lite fakta 
Marma kyrka invigdes 1927. Altartavlan är målad av konstnären Einar Forseth. I kyrkan finns plats för 100 personer och i församlingshemsdelen finns plats för 30 personer.

Adressen är: Kyrkstigen 1, 814 95 Marma