Leva vidare-grupp

När man drabbats av sorg kan det vara till hjälp att ge ord åt känslor och tankar.

Denna inbjudan är riktad till dig som mist en livskamrat – make, maka eller sambo.

När man drabbats av sorg kan det vara till hjälp att ge ord åt känslor och tankar. Därför erbjuder Älvkarleby-Skutskärs församling en leva vidare-grupp. I en sådan grupp möter du andra som också mist en livskamrat. Tillsammans, och under ledning av särskilda samtalsledare, får ni möjlighet att dela sorg och andra känslor. Ett sådant delande kan ge kraft för att leva vidare i ett liv som förändrats och i en värld som inte längre är sig lik.


Varje saknad och sorg är unik, men att dela erfarenheter med andra som befinner sig i en likartad situation kan vara till stort stöd.

Plats: Johannesgården, Östra vägen 45 i Skutskär.

Vill du veta mer: Kontakta prästen Peter Stjerndorff som är en av ledarna. Telefon 072-513 11 48. E-post: peter.stjerndorff@svenskakyrkan.se

Du behöver anmäla dig till Peter Stjerndorff om du planerar komma på träffarna. 

Varmt välkommen hälsar
Peter Stjerndorff