Foto: Gustaf Hellsing IKON

Begravning

Det är viktigt att ta farväl. Särskilt viktigt är det vid livets slutliga avsked - döden. Begravningsgudstjänsten är en akt av kärlek och respekt för den som är död. Den är också något att hämta kraft ur för dig som är anhöriga.

I gudstjänsten får vi tacka för vad en människa gett oss. Vi kan be om förlåtelse för det som inte blev som vi hoppades och ville i vår relation. Vi får be om försoning för det som brustit mellan oss. Gudstjänstens djupaste ärende är överlämnandet av den som är död i Guds händer.

Begravningsgudstjänsten

Varje begravningsgudstjänst anpassas till den situation som råder och prästen och de anhöriga utformar den tillsammans. Ungefär så här kan en begravningsgudstjänst se ut:

 • Musik
 • Psalm
 • Tal
 • Bön
 • Överlåtelsen
 • Bibelläsning
 • Psalm
 • Begravningsbön
 • Vår Fader
 • Välsignelsen
 • Psalm
 • Avslutning vid jordbegravning
 • Musik
 • Gravsättning på kyrkogården
 • Slutbön
 • Psalm

Vid avslutning i kyrkan

 • Psalm
 • Avskedstagande
 • Slutbön
 • Välsignelsen
 • Musik

Frågor eller bokning av begravning?

Ring expeditionen 026-701 57

Musik vid begravning

Levande musik, dvs sådant som spelas på plats är alltid att föredra då det låter mycket bättre än inspelad musik. Däremot är det möjligt att spela skivor om det finns särskilda skäl t.ex. att det var hans/hennes älsklingsskiva. Bra och goda förslag på sånger, psalmer och musikstycken kan ni få av någon av församlingarnas musiker.

Läs mer om begravning på Svenska Kyrkans hemsida.

eller kontakta pastorsexpeditionen. Kontaktuppgifter hittar du nedan

Bårtäcke

Församlingens bårtäcke lånas ut kostnadsfritt vid begravningar i kyrkan.

Med ett bårtäcke kan man välja en enklare kista. Bårtäcke går att kombinera med traditionell blomdekoration.

Lokal för minnesstund

Mer information om lokaler för uthyrning

Integritetspolicy

Du ska kunna känna dig säker på vår webb och med hur vi hanterar dina personuppgifter

Musik vid dop, vigsel och begravning

Musik och sång skapar stämning och kan vara en hjälp att förmedla ett budskap utan att själv behöva säga det.

Sidor ur Kyrkstöten nr 2 2022

Kyrkstöten

Kyrkstöten nummer 2 - 2022 är ute nu. Tidningen skickas ut fyra gånger per år till samtliga hushåll i Älvkarleby kommun.