Foto: Per-Olof Swing

Andlig fördjupning

Ibland behöver man tanka andlighet. Vi har tillfällena.

Kaffebönegruppen

En bibelstudiegrupp som läser bibeltexter och samtalar om livsfrågor och tro på 2000-talet.

Prata allvar inställt terminen ut

Samtalsgruppen återkommer efter sommaren i uppdaterat format