Kyrkstöten

Nu kommer höstnumret av Kyrkstöten – fylld av värme och tips

Församlingstidningen Kyrkstöten skickas ut fyra gånger om året till alla hushåll i Älvkarleby kommun. I den kan du läsa mer om församlingens verksamheter och aktiviteter.
Du kan även ladda ner tidningen på denna sida och läsa den här i det digitala arkivet.

Nr 4 Vintern 2023

Nr 3 Hösten 2023

Nr 2 Sommaren 2023

Nr 1 Våren 2023

Nr 4 Vintern 2022

Nr 3 Hösten 2023

Nr 2 Sommaren 2022

Nr 1 Våren 2022

Nr 4 Vintern 2021

Nr 3 Hösten 2021

Nr 2 Sommaren 2021

Nr 1 Våren 2021

 Nr 4 Vintern 2020

Nr 3 Hösten 2020

Nr 2 Sommar 2020

Nr 1 Påsk 2020

Nr 4 Vintern 2019

Nr 3 Höst 2019

Nr 2 Sommar 2019

Nr 1 Påsk 2019

 Nr 4 Advent och jul 2018

Nr 3 Höst 2018

Nr 2 Sommar 2018

Nr 1 Påsk 2018

Nr 4 Advent och jul 2017

Nr 3 Höst 2017

Nr 2 Sommar 2017

Nr 1 Påsk 2017

Nr 4 Advent och jul 2016

Nr 3 Hösten 2016

Nr 2 Sommar 2016

Nr 1 Påsk och fastan 2016 

....................................................................................................................

Har du inte fått tidningen? 
Kontakta pastorsexpeditionen på tfn. 026 - 701 57