Möjlighet till ekonomiskt stöd

Ibland behövs det extra hjälp i livet

Behöver du ekonomisk hjälp?

DIAKONIFONDEN
Ibland kan man hamna i knipa så att man saknar ekonomiska medel precis när alla barnen behöver nya vinterkängor, tvättmaskinen går sönder och andra kostnader, i enlighet med lagen om alltings eländighet, uppstår. Då är det bra att veta att det går att söka bidrag ur församlingens diakonifond. Diakonistiftelsen sammanträder och fattar beslut om bidrag några gånger per termin.


VAD BEHÖVER JAG GÖRA?
För att ansöka om att få ekonomisk hjälp behöver du
- fylla i en ansökningsblankett som finns på församlingsexpeditionen. Blanketten finns också att hämta här
- lämna in kontoutdrag som går 3 månader bakåt i tiden.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Peter Stjerndorff.