Foto: Helene Lindström

Taizémässor

En gudstjänst med enkla sånger från den ekumeniska kommuniteten Taizé i Frankrike

Skutskär kl 16
26 september Johannesgården, Skutskär
24 oktober Johannesgården, Skutskär
21 november Skutskärs kyrka

En gudstjänst med enkla sånger från den ekumeniska kommuniteten Taizé i Frankrike. Tystnad och ljuständning. Bibelläsning på olika språk. Druvjuice och glutenfritt bröd i nattvarden.