En vit ängel i sten sitter på en gravsten.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Gravskötsel

Våra kyrkogårdar är rofyllda och vackra platser. Här ska du kunna stanna upp och känna samhörighet med tidigare generationer. Här kan man också vandra runt och reflektera över livet, döden och livets mening.

Att hålla våra kyrkogårdar vackra är ett delat ansvar. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för att alla allmänna områden på kyrkogården sköts. Gravrätts-
innehavare ansvarar för att just deras grav hålls i ett vårdat skick. Om man inte själv har möjlighet att sköta sin grav, går det bra att beställa gravskötsel.

Gravskötselavtal

Du kan teckna gravskötselavtal under ett år. När du tecknar ett gravskötselavtal innebär det att kyrkogårdsförvaltningen garanterar att graven hålls i ett vårdat och värdigt skick efter miljövänliga riktlinjer.

I gravskötseln ingår:

  • Vårstädning under april månad. Vinterdekorationer tas bort och perenna växter putsas
  • Gräset klipps på graven under hela säsongen, oftast en gång per vecka
  • Planteringsytan kantskärs och ny jord fylls på vid behov
  • Planteringsytan rensas från ogräs, vid behov, under juni-september
  • Höststädning av planteringsytan, efter växtsäsongens slut
  • Bevattning av egna planterade blommor ingår ej i grundskötseln

Kostnad för gravskötsel

Gravplatser i kistgravskvarter

Skötsel av gravplats
                                       1 x 3 m           467:- grav/år
                                       2 x 3 m           612:- grav/år 
                                       3 x 3 m           877:- grav/år
                                      Max 16 m    1 375:- grav/år   

Gravplatser i urngravkvarter              

Skötsel av gravplats  1x1m               480:- grav/år

Planteringsavtal

Du kan också komplettera gravskötseln med ett  ettårigt planteringspaket, som håller graven utsmyckad med säsongens växter. Växterna sätts då i en planteringslåda, som du lånar av förvaltningen.

Planteringsavtal  med ettåriga växter kan tecknas för ett eller tre år.

Tillägg för plantering av sommarblommor
Blomsorter anpassas efter tillgång och respektive gravs förutsättningar med tanke på jordmån och läge.

Blomgrupp     480:-         

Höst- och/eller vårplantering
Du har också möjlighet att komplettera ditt avtal med höstplantering och/eller vårplantering. Även krans går att beställa.

Kostnad för diverse plantering
Penséplantor   1 st       100:-
Ljung                1 st      180:-
Krans                1 st      340:-

Övrigt
Ordningställande av vanvårdad grav  2 500:-
Borttagande av gravsten (inkl. arbetstid)  1 200:-

Så beställer du våra avtal

Om du redan har ett avtal med kyrkogårdsförvaltningen, får du automatiskt ett erbjudande att förlänga det. Vill du teckna ett nytt avtal eller ändra ditt befintliga, så hör du av dig till oss på kyrkogårdsförvaltningen. Kontaktuppgifter, se högerspalten. Vi kommer då att skicka dig ett inbetalningskort. Betala inte förrän du fått ditt inbetalningskort. 

 

 

 

 

 

Kontakta kyrkogårdsförvaltningen

Mikael Persson 026-771 78
Telefontid tisdagar och onsdagar kl 8-11

Om gravrätt

Rätten till en gravplats kallas för gravrätt Det vanligaste är att gravrätt uppstår när någon avlider. Enligt begravningslagen kan endast släkt eller personer med nära anknytning till den avlidna, eller till annan som gravsatts i samma grav, bli gravrättsinnehavare.

Kyrkvaktmästare