ACT - Svenska kyrkans internationella arbete

Hela världen borde vara rättvis!

Act Svenska kyrkan arbetar långsiktigt och genom tillvaratagande av ett lands och folks egna resurser och kompetenser. Men ibland behövs akuta insatser, som vid naturkatastrofer. Just nu har Haiti drabbats hårt.

logotypen Act now for climate justice

act4climate - namninsamling

Kyrkor och organisationer runt om i världen lämnade på klimattoppmötet i Glasgow, COP26 i november 2021 in över 150.000 namn i en namninsamling för klimaträttvisa. Från Sverige var det över 12.000 som höjde rösten för ambitiösa klimatåtaganden som tar klimatnödläget på allvar.

Det finns mycket orättvisa i världen. Inte minst flickor och kvinnor i fattiga länder har det svårt.
Vi borde alla verka för att förändra världen så att ingen människa blir förtryckt.
En organisation som arbetar för detta är ACT Svenska kyrkan.
ACT betyder Action by Churches together. Den organisationen samarbetar med kyrkor över hela världen.

Älvkarleby-Skutskärs församling är en del av den världsvida kyrkan. Vi försöker stödja det viktiga arbete som ACT Svenska kyrkan utför.
Det gör vi genom att arrangera insamlingar där behållningen går direkt till ACT Svenska kyrkan och deras internationella arbete.

Om du stödjer den verksamheten så bidar du själv till att världen blir mer rättvis.
Du kan lämna en gåva genom att swisha 123 453 89 48 Lämna meddelande ”ACT Svenska kyrkan”

Vill du veta mer om ACT Svenska kyrkan kan du kontakta församlingens Internationella grupp;

Peter Stjerndorff (präst)
Rolf Östlund
Marie Öberg
Elisabeth Olsson

Kontaktuppgifter till Peter finns nedan. 

Läs mer om det internationella arbetet här

Vi tror på alla människors lika värde. Vi gör skillnad.

Bli medlem