Ditt medlemskap är viktigt

Genom ditt medlemskap är du med och tar ansvar för kyrkans framtida utveckling och kamp för människovärde och livskvalitet.

Är du inte redan medlem är du varmt välkommen att bli det!  
Som medlem i Svenska kyrkan:

kan du gifta dig i och få din begravning kyrkan
bidrar du bland annat till verksamhet för barn och unga, körer, familjerådgivning och jourhavande präst
är du med och stöttar samhällets mest utsatta både i Sverige och utomlands
bidrar du till att kyrkobyggnaderna bevaras och kulturhistoriska värden förs vidare till kommande generationer.


VERKSAMHET FÖR ALLA
Varje år finns många av kyrkans över 6,4 miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan till exempel vara i kören, på konfirmationslägret, vid en anhörigs begravning eller i en insamling till det internationella arbetet i Stockholms stift för bistånd och utveckling. 

I lagen om Svenska kyrkan sägs att en församling omfattar de medlemmar som är bosatta inom församlingens område. Det finns dock inga hinder för engagemang, till exempel som kyrkvärd, och gudstjänstfirande i andra församlingar.  

Läs mer om hur du blir medlem på Svenska kyrkans webb

 

Ett litet barn med hatt sitter utomhus.

Anledningar att vara medlem

De flesta kommer ibland i kontakt med Svenska kyrkan. Det kan vara när livet känns som bräckligast eller absolut bäst. Oavsett när ska mötet med kyrkan stärka och ge hopp. Du som medlem gör det möjligt!

Kvinna på huk framför flicka i en kyrka.

Utträde ur Svenska kyrkan

Som medlem är du viktig och du bidrar på olika sätt till kyrkans liv och verksamhet. Här får du veta hur du lämnar oss, men också vad kyrkoavgiften och begravningsavgiften som du ser på din deklarationsblankett egentligen är för något. Att gå ur kyrkan kostar ingenting.

Integritetspolicy

Du ska kunna känna dig säker på vår webb och med hur vi hanterar dina personuppgifter

Digital kyrka

Här hittar du till våra inspelade gudstjänster, musikstunder och annat. Fråga: Vad är det där digital gudstjänst eller konsert? Svar: Det betyder att det är en inspelning eller direktsändning av gudstjänst eller annat, och att man ser den och deltar i den via internet.

Sidor ur Kyrkstöten nr 2 2022

Kyrkstöten

Kyrkstöten nummer 2 - 2022 är ute nu. Tidningen skickas ut fyra gånger per år till samtliga hushåll i Älvkarleby kommun.