Foto: Linda Mickelsson/IKON

Om gravrätt

Rätten till en gravplats kallas för gravrätt Det vanligaste är att gravrätt uppstår när någon avlider. Enligt begravningslagen kan endast släkt eller personer med nära anknytning till den avlidna, eller till annan som gravsatts i samma grav, bli gravrättsinnehavare.

Vård av gravplats

Ytterst ansvarar gravrättsinnehavaren för att gravplatsen hålls i ordnat och värdigt skick. Är gravplatsen uppenbart vanvårdad kan kyrkogårds-nämnden besluta att gravrätten är förverkad, alltså att gravrätten går tillbaka till kyrkogårdsförvaltningen. Kan eller vill gravrättsinnehavaren inte sköta gravplatsen själv, erbjuder kyrkogårdsförvaltningen hjälp med gravskötsel. 

Gravrätt

Gravrätten är 25 år och blir automatiskt förlängd 25 år från den senaste gravsättningen.

När gravrätten håller på att gå ut, får gravrättsinnehavaren ett erbjudande om att förlänga i ytterligare 15 eller 25 år. Detta kostar 1 000:- för 15 år och 1 500:- för 25 år

Återlämning av gravrätt

Önskar du som gravrättsinnehavare att återlämna graven, kontaktar du kyrkogårdsförvaltningen. För kontaktuppgifter, se högerspalten.

När du säger upp din gravrätt tar förvaltningen över ansvaret och vårdar graven. De första 6 månaderna efter uppsägningen är du juridiskt ägare till gravrätten och har rätt att ångra ditt beslut. Du kan också under denna tid besluta om gravöverbyggnaden (gravsten, gravramar) ska överlåtas till förvaltningen eller om du avser att ta bort den själv och återanvända. Samråd ska ske med kyrkogårdsförvaltningen. Förvaltningen kan mot betalning ansvara för bortforsling. Efter 6 månader sker en kulturminnesinventering.

När graven överlämnas sås gräs på planteringsytan. Om gravöverbyggnaden (gravstenen) finns kvar, kan förvaltningen besluta att ta bort gravstenen (Om inte graven klassats som kulturminne).

Om inte gravplatsen behövs, får ofta gravstenen stå kvar, för att kyrkogårdens utseende inte ska förändras.

Kontakta kyrkogårdsförvaltningens expedition

Mikael Persson 026-771 78
Telefontid tisdagar och onsdagar kl 8-11

 

En vit ängel i sten sitter på en gravsten.

Gravskötsel

Våra kyrkogårdar är rofyllda och vackra platser. Här ska du kunna stanna upp och känna samhörighet med tidigare generationer. Här kan man också vandra runt och reflektera över livet, döden och livets mening.