Diakoni

Behöver du stöd eller hjälp? Vad kan vi hjälpa varandra med?

Vad är Diakoni?

Diakoni har sin grund i Bibeln och i hur Jesus mötte människor. Utifrån kristen tro vill vi vara med och skapa ett gott samhälle.

Diakoni är medmänsklig omsorg som kommer till uttryck i praktisk handling.

Diakoni är att vara till tröst och stöd för en medmänniska, att vara en medvandrare och att möta någon just där han eller hon är i livet.
 

Livet blir inte alltid som vi tänkt oss

Vi kan bli sjuk, arbetslös, drabbas av sorg, få problem i relationer, bli ensam. Ja, livet kan drabba oss på olika sätt och vi kan inte välja vad som händer med oss MEN vi kan välja hur vi möter det som sker. Att samtala med någon eller några kan kan göra att man orkar vidare. Olika livskriser gör oss mer sårbar än annars och vi kan behöva lite extra stöd under en tid. Här vill vi i kyrkan finnas med som samtalsstöd och bollplank, en plats att vila och bara vara, ett ställe att hämta kraft, mod och hopp.

Behöver du någon att prata med?

Att få dela sina tankar med någon kan göra skillnad. Vi finns till för dig och det som sägs stannar mellan oss. Samtalen är helt kostnadsfria och vi för inga journaler. Församlingens präster har absolut tystnadsplikt. Längst ner på sidan hittar du kontaktuppgifter. 

Har du hamnat i en krissituation och behöver råd och hjälp av mer praktisk karaktär är du också välkommen att höra av dig till oss. Ibland handlar det bara om att få sitta ner, prata och sätta ord på alltihop. Vill du träffa andra och prata om olika livsfrågor, bibeltexter eller något annat så finns även samtalsgrupper. 

MÖTESPLATSER

Vi människor söker efter sammanhang där vi kan känna gemenskap och tillhörighet. Vår församling vill vara en mötesplats för gemenskap där alla får vara med och finna ett sammanhang, det kan vara i en andakt på ett äldreboende, i en kör, i Öppet hus/Kyrkis, i en barn- eller ungdomsgrupp, i en samtalsgrupp, i en gudstjänst, caféverksamhet eller något annat.

Ideella medarbetare

Församlingen är fylld av sammanhang där du kan få göra en positiv skillnad. Som ideell medarbetare i vår församling kan du bidra med din tid och engagemang där du kan medverka till att göra skillnad för en medmänniska och i vårt samhälle. För oss som kyrka är ideellas engagemang en fantastisk möjlighet att bredda oss och öppna upp för människor som vill vara delaktiga i att göra skillnad i andra människors liv. Församlingen behöver många goda krafter, för att möta de behov som finns och kunna vara kyrka i vårt lokala sammanhang. Tveka inte att höra av dig om du har en minut över till att göra skillnad. Kontakta Anita Keränen. Hennes kontaktuppgifter finns här nedan.

https://www.svenskakyrkan.se/alvkarlebyskutskar/ideell-medarbetare

 

En man i skägg i förgrunden. På andra sidan ett bord står en kvinna med ett silversmycke.

Möjlighet till ekonomiskt stöd

Ibland behövs det extra hjälp i livet

Någon att prata med

Behöver du någon att prata med?

Gemenskap

Hos oss finns fler tillfällen till gemenskap, samtal och fördjupning än många tror. Välkommen till soppa för dig, öppen onsdagskväll, andlig fördjupning, kyrkohistoriska föredrag och mycket annat. Mer än du tror.

Diakoni

Diakoni betyder att tjäna och innebär omsorg om medmänniskan i livets alla skeenden

Foto: Madelen Zander/IKON

I diakonens emblem finns

Korset – Sonen, Jesus Kristus, som älskar, dör och uppstår för oss.
Duvan – Den helige ande. Olivkvisten betyder liv, "gå med bud om liv".            
Ringen – Fadern som omsluter allt. Guds kärlek till oss alla.