Vaktmästare sandar gångar på kyrkogården
Foto: Alex & Martin/IKON

Kyrkogårdarna

Våra begravningsplatser är värdiga vilorum för de bortgångna. De är även en tillgång för besökande, en vacker och välvårdad plats som kan ge ro och tid till eftertanke.

Att hålla våra kyrkogårdar i Skutskär, Marma och Älvkarleby vackra och välvårdade är ett delat ansvar. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för att alla allmänna områden på kyrkogården sköts. Gravrättsinnehavaren ansvarar för att just deras grav hålls i ett vårdat skick. Om man inte själv har möjlighet att sköta sin grav, går det bra att beställa gravskötsel.

Service på kyrkogården

  • Samtliga kyrkogårdar har grusgångar som är anpassade för rullstol och rullator

  • Tappställe finns under sommarsäsongen (början av maj – mitten av oktober)

  • Enklare trädgårdsredskap (krattor och kannor) finns för utlåning

  • Vaser finns för utlåning

  • Toalett finns i anknytning till personalbyggnaden på Älvkarleby och Skutskär kyrkogård. (Öppen dagtid, vardagar)

  • Kompost och soptunnor

  • Bänkar

Foto: Maria Svensk/IKON

Snöröjning och sandning

Snöröjning och sandning sker på vardagar 7 – 16

Snöröjning och sandning sker helgtid, vid den kyrka och/eller församlingshem där gudstjänst, förrättning eller annan verksamhet bedrivs.

Gräsmattor plogas inte

Gravrättsinnehavarens ansvar

När du sköter om graven måste du tänka på att du ska klippa gräs, putsa gräskanter och hålla planteringsytan fri från ogräs. Vid uppenbar vanvård kan gravrätten förverkas, beslut fattas av kyrkogårdsnämnd.

Gravlyktor och ljus m.m.

Kyrkogårdsförvaltningen ser helst att gravlyktor och ljus endast placeras ut på gravarna tiden mellan den 1 oktober och den 31 mars. Om de står kvar under annan tid utgör de ett hinder vid gravskötsel. Vi vill också påminna om att det av arbetsmiljöskäl inte är tillåtet att använda föremål av glas och lösa stenar som dekoration på planteringsytan.

Regler vid minneslund

Minneslunden är avsedd för ett gravskick av kollektiv och anonym karaktär. Här begravs askan efter avlidna, utan att dess läge markeras. Enskilda gravvårdar eller planteringar är ej tillåtna.

Nedgrävning av aska sker vid lämplig årstid och utföres av förvaltningens personal under värdiga former och utan närvaro av anhöriga.

Förvaltningen vårdar minneslunden och svarar för alla plantering inom denna. Besökare får bidra till smyckning med snittblommor och ljus på avsedd plats. Vissna blommor och ljus avlägsnas av förvaltningens personal.

Papper och annat avfall lägges i avfallsbehållare

Bra att veta

Cykel är ej tillåtet på kyrkogårdarna

Frågor eller mer information?

Kontakta expeditionen eller någon av kyrkvaktmästarna. Kontaktuppgifter, se nedan.

 

Kontakta kyrkogårdsförvaltningens expedition

Mikael Persson 026-771 78
Telefontid tisdagar och onsdagar kl 8-11

Mer om gravrätt
Gravskötsel

En vit ängel i sten sitter på en gravsten.

Gravskötsel

Våra kyrkogårdar är rofyllda och vackra platser. Här ska du kunna stanna upp och känna samhörighet med tidigare generationer. Här kan man också vandra runt och reflektera över livet, döden och livets mening.

Om gravrätt

Rätten till en gravplats kallas för gravrätt Det vanligaste är att gravrätt uppstår när någon avlider. Enligt begravningslagen kan endast släkt eller personer med nära anknytning till den avlidna, eller till annan som gravsatts i samma grav, bli gravrättsinnehavare.