Mässa mitt i livet

En gudstjänst med plats för bön, meditation och sång

Skutskär kl 16
3 och 17 oktober Johannesgården, Skutskär
5 december Skutskärs kyrka

En gudstjänst med tid för bön, meditation och sång. Tid för eftertanke och reflektion. Ljuständning och musik. Druvjuice och glutenfritt bröd i nattvarden.