Sinnesromässa

Johannesgården i Skutskär

Skutskär kl 16
Johannesgården

10 oktober
14 november
12 december

En gudstjänst med sång och musik, ljuständning och delande.
Möjlighet till personlig förbön.
Druvjuice och glutenfritt bröd i nattvarden.

 

Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra,
mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.