Foto: Magnus Aronsson IKON

Roslagens norra pastorat

Svenska kyrkan finns för dig!

Aktiviteter under hösten

Messy church

En salig röra - för hela familjen! En öppen träff utan föranmälan, 1 gång/månad i Östhammars församlingsgård.

NPF-föräldracafé

Diskutera och utbyt erfarenheter kring NPF-diagnoser i Östhammars församlingsgård måndag den 28 november kl 18.

Ekonom/administratör med HR-erfarenhet i Roslagens norra pastorat

Är siffror och åter siffror din grej? Är du en noggrann ekonom och administratör? Har du dessutom en förmåga att hantera flera och varierande arbetsuppgifter samtidigt är du den vi söker.

Med anledning av elbristen

Elen behöver räcka till många i Europa och klimatfrågan är mer aktuell nu än någonsin.

Advent och Jul 2022

Advent och Jul - i kyrkorna

Traditionen att gå i kyrkan i advent och jul är stark för många. Att höra den välkända berättelsen om Jesu födelse, att sjunga med i älskade psalmer, att njuta av atmosfären och julstämningen. Välkommen att dela julen!

Fika, sjung, sticka och virka eller kom för att umgås.

Damer som fikar

Träff för daglediga!

Gemenskap, fika och sång.

Vardagskören

Sjung i kör

Körerna leds av professionella musiker och det är helt gratis att vara med. Att sen ny forskning visar att körsång gör en lycklig är ju bara härligt! Körerna startar under vecka 35.

Handarbetscaféer

Välkommen att handarbeta och dela vår gemenskap!

Öppen kyrka, fredsbön och ljuständning

Kom, tänd ljus och be en bön för fred

Kyrkogårdarna inför hösten

Nu påbörjar vi anläggningen av Östhammars askgravlund och askgravplats.

Tända ljus som stuckits ner i sanden i en stor ljusbärare.

Kyrka på flera sätt

Här hittar du arkiv med webgudstjänster -andakter, egen andakt att använda hemma och tips på gudstjänster i radio och tv

Diakoni - stöd, tröst och samtal

Diakoni är att hjälpa en medmänniska som har det svårt. Att vara till tröst och stöd, som en vägledare och den som vågar gå bredvid när det är jobbigt i livet. Sorgegrupper, stödsamtal, promenader och krishjälp. Hör av dig!

Kyrkogård

En plats för stillhet, ro och eftertanke. Här finns bänkar att sitta på och växter i en lugn och kulturhistorisk miljö.

Kyrkor | Kapell | Byggnader

I Roslagens Norra pastorat finns sju kyrkor och tre kapell

Dop / Konfirmation / Vigsel / Begravning

Livsglädje, utveckling, glädje och sorg. Vi finns här för dig - i alla livets skeden

Om pastoratet

Här hittar du information om pastoratet, organisation, kyrkor och andra byggnader med mera

Bebis leker med bubblor på aktivitet i kyrkan för föräldrar och barn.

Medlemskap

I Svenska kyrkan finns det plats för dig som tror – eller tvivlar. För dig som längtar efter rättvisa och en bättre värld, som vill sjunga i kör, som värnar våra kyrkobyggnader och kulturarvet och för dig som vill ha gemenskap.

Roslagens norra:s tidning

Ny tidning ute nu!

Språkcafé

Språkcafé - mötesplats utan gränser. Välkommen för att själv träna eller för att hjälpa andra.

Kom och var med!

här finns plats för dig i barn- och familjegrupper, körer, handarbetscaféer, samtalscirklar och mycket mer. Titta under varje rubrik.

Kyrkans vänner

Kyrkans vänner är en studiegrupp om miljö och klimat i Norra Roslagens pastorat

Internationellt arbete

Internationellt arbete

ACT Svenska kyrkan, Vänförsamlingen i Zimbabwe, Internationella gruppen