Foto: Torbjörn Forsman

Roslagens norra pastorat

Vi finns för dig!

Uppdatering 2020-11-18

Vi ställer om - igen. Håll ut!

Pga de nya och skärpta restriktionerna om att samla max 8 personer from 24 nov – 23 dec, så har vi beslutat att pausa gudstjänster fr o m 23 nov, mot att istället ha öppna kyrkor kl 11-13 under gudstjänsttid. Då finns möjlighet till enskild andakt, vi ringer i klockorna, tänder ljusen och en präst närvarar om man vill dela några ord. 
I planeringen ligger att en digital gudstjänst spelas in varje vecka för att ”släppas” på hemsidan till heglsmål, varje lördag kl 18. 

Foto: AHillert/IKON

Vi pausar verksamhet med omedelbar verkan: körer, grupper etc. Se information under varje verksamhet, vilka det gäller, här på hemsidan. 

Dop, vigsel och begravning genomförs med max 8 st i lokalen och med mycket varsamhet. Vi arbetar nu på att erbjuda live-streaming för de som önskar.


Dörrarna är inte öppna i Östhammars församlingsgård eller Kyrkans hus, Öregrund eftersom personalen i möjligaste mån arbetar hemifrån, men du kan istället nå oss på telefon 0173-428 00 och e-post roslagens.norra.pastorat@svenskakyrkan.se som tidigare.

Vi fortsätter att uppmana till att inte komma om känner dig minsta sjuk, att hålla avstånd och en god handhygien med anledning av myndigheters råd vid risker för smittspridning av covid-19.  

Du är inte ensam. Ring expeditionen tel 0173-428 00 vardagar, om du behöver någon att prata med eller om du behöver få hjälp med inköp av t ex mat och mediciner, det kostar inget. Våra hembesök har ställts om till att ske via telefon en tid framöver. Journummer: tel 070-280 33 41.

Vi följer utvecklingen noga och uppdaterar när vi har ny information!

TAPPA INTE MODET! Så sa Jesus till sina lärjungar och det får vi säga till varandra nu och kämpa på tillsammans mot bättre tider. 
Guds rika välsignelse!

 

Information om förändringar i och med Coronavirus

PAUSAT Verksamhet för barn och föräldrar. Yoga för barn m föräldrar körs digitalt.

Kyrkoval 2021

Internationellt arbete