Foto: Gustaf Hellsing

Roslagens norra pastorat

Svenska kyrkan finns för dig!

Konsert med Östhammars Gospel

Välkommen till Östhammars kyrka den 25 maj kl 17.00.

Roslagens norra nr 1, 2024

Ensamhet på gott och ont, flytta hemifrån till en ny stad och att leva med smärta är några av de artiklar som du kan läsa i senaste numret av Roslagens norra.

Storyspot-broschyren

Storyspot

Under mer än tusen år har vi samlat på spännande berättelser och historier om och kring våra kyrkor!

Sommarprogrammet 2024

Välkommen att ta del av vårt omfattande sommarmusikprogram där vi bjuder in till oförglömliga musikupplevelser i Norra Roslagens vackraste lokaler. Sveriges främsta artister inom sin genre och i några fall världsledande kommer!

Barn och familj sommaren 2024

Följ med på Skolavslutningshäng på Wetsera, Musikläger i Bollnäs, Barnens dag i Ulrikeberg och massor av annat skoj.

I Roslagens famn - Öregrunds musikfestival den 18 - 20 juli

Viva la diva med Anne Sofie von Otter, Aleksa Lundberg, Bengt Forsberg, Andrea Tarrodi, Christian Lindberg, Camilla Lundberg m.fl.

Barn och familj vårterminen 2024

Välkommen till vår gruppverksamhet. Här hittar du både nyheter och gamla godingar.

I omsorg om skapelsen

Läs berättelsen om de första fem åren med Kyrkans vänner i skärningspunkten kristen tro och omsorg om klimat och miljö.

Pastoratsbladen från 2023

Roslagens norra tidning

Ny tidning ute nu!

Fika, sjung, sticka och virka eller kom för att umgås.

Damer som fikar

Träffar för daglediga

Gemenskap, fika och sång.

Sjung i kör

Körerna leds av professionella musiker och det är helt gratis att vara med. Att sen ny forskning visar att körsång gör en lycklig är ju bara härligt!

Handarbetscaféer

Välkommen att handarbeta och dela vår gemenskap!

Fredsbön, ljuständning och öppen kyrka

Kom, tänd ljus och be en bön för fred. Vi ber för fred i Ukraina, men också för fred i alla andra pågående krig och konflikter i världen. Det bibliska ordet för fred, shalom, står för en djupgående fred som innebär rättfärdiga relationer. Fredens träd har räddvisan som rötter.

Kyrkogårdarna under våren

Hargs minneslund kommer att få nya buskar och träd under våren, vi hoppas på överseende med att det kan vara lite stökigt under en period. Sedan kommer det att blomma fantastiskt.

Digitala andakter och fredsbön

Digitala andakter sänds varje fredag kl 9:00. Fredsbönen i Öregrund fortsätter men får en ny tid och ny form då den från och med 28/2-24 kommer att ingå i den morgonmässa som firas varje onsdag kl 09.00 i Öregrunds kyrka. Bönen kommer också i direkt anslutning till det läggas ut på Facebook.

Tända ljus som stuckits ner i sanden i en stor ljusbärare.

Kyrka på flera sätt

Här hittar du info om Roslagens norra pastorats gudstjänster, egen andakt att använda hemma och tips på gudstjänster i radio och tv m m

Diakoni - stöd, tröst och samtal

Diakoni är att hjälpa en medmänniska som har det svårt. Att vara till tröst och stöd, som en vägledare och den som vågar gå bredvid när det är jobbigt i livet. Sorgegrupper, stödsamtal, promenader och krishjälp. Hör av dig!

Ett fantastiskt samarbete

Volontärer hjälper till vid promenad på äldreboende

Kyrkogård

En plats för stillhet, ro och eftertanke. Här finns bänkar att sitta på i en lugn och kulturhistorisk miljö.

Kyrkor | Kapell | Byggnader

I Roslagens Norra pastorat finns sju kyrkor och tre kapell

Dop I Konfirmation I Vigsel I Begravning

Livsglädje, utveckling, glädje och sorg. Vi finns här för dig - i alla livets skeden

Bebis leker med bubblor på aktivitet i kyrkan för föräldrar och barn.

Medlemskap

I Svenska kyrkan finns det plats för dig som tror – eller tvivlar. För dig som längtar efter rättvisa och en bättre värld, som vill sjunga i kör, som värnar våra kyrkobyggnader och kulturarvet och för dig som vill ha gemenskap.

Om pastoratet

Här hittar du information om pastoratet, organisation, kyrkor och andra byggnader med mera

Språkcafé

Språkcafé - mötesplats utan gränser. Välkommen för att själv träna eller för att hjälpa andra.

Kom och var med!

här finns plats för dig i barn- och familjegrupper, körer, handarbetscaféer, samtalscirklar, yoga, Qigong och mycket mer. Titta under varje rubrik.

En grusväg med mittsträng av gräs går genom skogen.

Kyrkans vänner

Kyrkans vänner är en studiegrupp om miljö och klimat i Norra Roslagens pastorat

Internationellt arbete

Internationellt arbete

ACT Svenska kyrkan, Vänförsamlingen i Zimbabwe, Internationella gruppen