Roslagens norra pastorat

Svenska kyrkan finns för dig!

Obs! På grund av underhållsarbete på webbplatsen kan vissa evenemang saknas i kalendern. Tack för ditt tålamod! Vänligen se veckoannons nedan för att se vad som händer i veckan. 

Veckoannons v 38
Veckoannons v 39

 

Frälsarkransgrupp – Samtal om liv och tro, start 3/10

Vill du veta mer om pärlornas betydelse i frälsarkransen? Frälsarkransen är ett pärlarmband som biskop Martin Lönnebo utvecklade som hjälpmedel för ett personligt andaktsliv. I höst finns möjlighet för den som vill samtala om liv och tro att i en liten grupp pröva sig fram längs med armbandets pärlor.

Ur Hedvig och August Öbergs fond

finnes till ansökan ledigt för ”begåvad yngling eller flicka som har anknytning till Öregrund - Gräsö församling och som visar särskilda anlag för studier i viss riktning eller önskar utbildning i något yrke eller som behöver hjälp till inköp av eget hem på landet”. 

I omsorg om skapelsen

Läs berättelsen om de första fem åren med Kyrkans vänner i skärningspunkten kristen tro och omsorg om klimat och miljö.

Barn och familj

Välkommen till vår gruppverksamhet. Här hittar du både nyheter och gamla godingar.

Skapelsemässa i Börstils kyrka

Vi firar miljödiplomeringen. Pastoratet har under två år verkat för att sänka sitt klimatavtryck genom en omfattande diplomeringsprocess. Detta firas högtidligen den 8/10 kl 11.00 i Börstils kyrka.

Dalapolisens spelmän

Välkommen till Börstils kyrka den 23 september kl 15. Dalapolisens spelmän underhåller. Konserten ges i samarbete med Lions.

Vi tror på alla människors lika värde. Vi gör skillnad.

Bli medlem

Fika, sjung, sticka och virka eller kom för att umgås.

Damer som fikar

Träffar för daglediga

Gemenskap, fika och sång.

Vardagskören

Sjung i kör

Körerna leds av professionella musiker och det är helt gratis att vara med. Att sen ny forskning visar att körsång gör en lycklig är ju bara härligt!

Handarbetscaféer

Välkommen att handarbeta och dela vår gemenskap!

Fredsbön, ljuständning och öppen kyrka

Kom, tänd ljus och be en bön för fred

Kyrkogårdarna under hösten

Här hittar du nyheter.

Webbandakter och fredsbön

Digitala andakter varje fredag kl 9:00 på Roslagens norra pastorats Facebook.

Diakoni - stöd, tröst och samtal

Diakoni är att hjälpa en medmänniska som har det svårt. Att vara till tröst och stöd, som en vägledare och den som vågar gå bredvid när det är jobbigt i livet. Sorgegrupper, stödsamtal, promenader och krishjälp. Hör av dig!

Tända ljus som stuckits ner i sanden i en stor ljusbärare.

Kyrka på flera sätt

Här hittar du info om Roslagens norra pastorats gudstjänster, egen andakt att använda hemma och tips på gudstjänster i radio och tv m m

Ett fantastiskt samarbete

Volontärer hjälper till vid promenad på äldreboende

Kyrkogård

En plats för stillhet, ro och eftertanke. Här finns bänkar att sitta på och växter i en lugn och kulturhistorisk miljö.

Kyrkor | Kapell | Byggnader

I Roslagens Norra pastorat finns sju kyrkor och tre kapell

Dop / Konfirmation / Vigsel / Begravning

Livsglädje, utveckling, glädje och sorg. Vi finns här för dig - i alla livets skeden

Om pastoratet

Här hittar du information om pastoratet, organisation, kyrkor och andra byggnader med mera

Bebis leker med bubblor på aktivitet i kyrkan för föräldrar och barn.

Medlemskap

I Svenska kyrkan finns det plats för dig som tror – eller tvivlar. För dig som längtar efter rättvisa och en bättre värld, som vill sjunga i kör, som värnar våra kyrkobyggnader och kulturarvet och för dig som vill ha gemenskap.

Roslagens norras tidning

Ny tidning ute nu!

Språkcafé

Språkcafé - mötesplats utan gränser. Välkommen för att själv träna eller för att hjälpa andra.

Kom och var med!

här finns plats för dig i barn- och familjegrupper, körer, handarbetscaféer, samtalscirklar, yoga, Qigong och mycket mer. Titta under varje rubrik.

Kyrkans vänner

Kyrkans vänner är en studiegrupp om miljö och klimat i Norra Roslagens pastorat

Internationellt arbete

Internationellt arbete

ACT Svenska kyrkan, Vänförsamlingen i Zimbabwe, Internationella gruppen