Frösåkers församlingsgård
Foto: Maud N P

Pastoratets församlingshem

Frösåkers församlingsgård

Församlingsgården är belägen vid Östhammars kyrka. Besöksadressen är Drottninggatan 17, Östhammar. Här finns expediton och är arbetsplats för delar av pastoratets personal, församlingsgården används även för församlingens verksamhet och utnyttjas även av olika föreningar samt för privata fester o.dyl.

Gräsö församlingshem

Församlingshemmet är beläget i Klockarhagen 106, Gräsö.

1991 invigdes Gräsö församlingshem. Ett tidigare församlingshem i den gamla barnmorskebostaden i Västerbyn, tillkommet genom frivilliga insatser, var omodernt och otillräckligt för församlingens verksamhet. Det nya församlingshemmet byggdes på en tomt, väster om Gräsö skola, som var tänkt för en ny prästgård.

Församlingshemmet används för församlingens verksamhet och utnyttjas även av olika föreningar samt för privata fester o.dyl.

Kyrkans Hus, Öregrund

Kyrkans Hus är beläget på Rådhusgatan 11 i Öregrund.
Huset innehåller expedition, arbetsplatser för personal och fungerar som lokaler för församlingens verksamhet

1985 förvärvade Öregrunds Församling det s.k. "Palmes Hus" som iordningsställdes för församlingslokaler och expedition för Öregrund och Gräsö församling. Byggnaden är från 1868 och byggdes med affärslokal i bottenvåningen och bostad på övervåningen. Ett av rummen är bevarat i sitt ursprungliga skick med sin originalinredning.

Stallet

Detta är ett av uthusen till Kyrkans Hus som man byggt om för att passa förskoleverksamhet. Huset används bl a som lokal för vår barn-ungdomsverksamhet och hyrs dels ut som förskola i privat regi.

Lite historia:
Huset som byggdes vid sekelskiftet erbjöd uppställning av hästen under besök i affären.

Hargs församlingshem "Birgittagården"

Birgittagården är belägen vid Hargs kyrka. Besöksadressen är Harg 141, Hargshamn. 

Birgittagården i Harg

Valö församlingshem

Församlingshemmet är beläget intill kyrkan. Besöksadressen är Valö 117, Östhammar. 

Forsmarks församlinghem

Församlingshemmet är beläget vid kyrkan. Besöksadressen är Forsmark 312, Östhammar

Börstils församlingshem

Församlingshemmet är beläget intill kyrkan. Besöksadressen är Börstil 120,  Östhammar.