Frösåkers församlingsgård
Foto: Maud N P

Pastoratets församlingshem

Frösåkers församlingsgård

Församlingsgården är belägen vid Östhammars kyrka. Besöksadressen är Drottninggatan 17, Östhammar.

Gräsö församlingshem

1991 invigdes Gräsö församlingshem. Ett tidigare församlingshem i den gamla barnmorskebostaden i Västerbyn, tillkommet genom frivilliga insatser, var omodernt och otillräckligt för församlingens verksamhet. Det nya församlingshemmet byggdes på en tomt, väster om Gräsö skola, som var tänkt för en ny prästgård.

Församlingshemmet används för församlingens verksamhet och utnyttjas även av olika föreningar samt för privata fester o.dyl.

Kyrkans Hus, Öregrund

Kyrkans Hus är beläget på Kyrkogatan 11 i Öregrund.

1985 förvärvade Öregrunds Församling det s.k. "Palmes Hus" som iordningsställdes för församlingslokaler och expedition för Öregrund och Gräsö församling. Byggnaden är från 1868 och byggdes med affärslokal i bottenvåningen och bostad på övervåningen. Ett av rummen är bevarat i sitt ursprungliga skick med sin originalinredning.

Stallet

 Detta hus använder vi för vår barn-och ungdomsverksamhet.

Lite historia:
Detta är ett av uthusen till Kyrkans Hus som man byggt om för att passa för vår verksamhet. Huset som byggdes vid sekelskiftet erbjöd uppställning av hästen under besök i affären.

Hargs församlingshem "Birgittagården"

Valö församlingshem

Forsmarks församlinghem

Börstils församlingshem