Foto: IKON Kristina Strand Larsson

Organisation

Organisationsplan Svenska kyrkan Roslagens norra pastorat styrs övergripande av Kyrkofullmäktige, som i sin tur väljer ett kyrkoråd som tillsammans med kyrkoherden leder arbetet i församlingen.

Kyrkofullmäktige 1/1-31/12 2019:

Ordinarie ledamöter:
Kjell Hellström, ordförande
Maria Bohlin Smed, Arto Tanskanen, Stig Johansson, Mats Bohlin, Gunnar Lindberg, Kerstin Norén, Siv Westerberg, Björn Näsman, Kurt Nordgren, Eva-Lena Grannas, Anna-Lena Söderblom, Fabian Sjöberg, Allan Kruukka, Gunilla Pettersson, Anita Skallus, Jan Axelsson, Olof Karlsson, Conny Wahlgren, Marie Ljung Eklund, Kjell Hellström, Birgitta Sandell, Eje Mattsson, Karin Falk, Ingemar Carlsson, Eva-Lotta Berg.
Ersättare: Klas Bäckman, Arne Westerberg, Thomas Eriksson, Carin Blomquist, Kristina Pettersson, Gun Meuller, Ragnar Ingvarsson, Sara Hansson, Per-Olof Pettersson, Madeleine Jansson, Inger Abrahamsson.

Övriga: Kerstin Johansson, sekreterare.

Kyrkorådet Roslagens norra pastorat

Stig Johansson (Ordf), Marie Ljung Eklund (1:e vice ordf), Anna-Lena Söderblom, Kerstin Norén, Arto Tanskanen, Eje Mattsson, Kjell Hellström, Björn Näsman, Anita Skallus, Jan Axelsson och Sara J Grip.

Ersättare: Maria Bohlin-Smed, Klas Bäckman, Eva-Lotta Berg, Madeleine Jansson, Olof Karlsson och Fabian Sjöberg.
Övriga:
Kerstin Johansson, sekreterare

Frösåkers församlingsråd: Solveig Eriksson, ordförande, Arto Tanskanen, vice ordf.
Gunnel Wahlgren, Karin Falk, Kerstin Norén, Maj-Britt Nilsson, Per-Olov Pettersson, Madeleine Jansson, Fabian Sjöberg, Sara J Grip och Ingemar Carlsson.

Ersättare: Margareta Jakobsson, Sara Hansson, Barbro Johansson, Sune Berglund, Björn Näsman.

Öregrund-Gräsö församlingsråd:
Marie Ljung-Eklund, ordförande, Bertil Rudström, vice ordf.
Inger Abrahamsson, Eva-Lotta Berg, Birgitta Sandell, Monica Lemoine och Kjell Hellström. Sara J Grip adjungerad.


Ersättare: Yvonne Andersson, Kristina Rudström, Hanna Westerberg.

Kyrkvärdar

Att vara kyrkvärd är ett ideellt hedersuppdrag. Kyrkvärdarnas uppgifter är huvudsakligen att vid gudstjänst bistå prästen med att ta fram och hänga ut den skrud som skall användas, att hälsa kyrkobesökarna välkomna och vid mässa iordningställa nattvardskärlen. Under gudstjänst tar kyrkvärden upp kollekt, som sedan skall räknas och skrivas in i kollektboken. Kyrkvärden är också den som ansvarar för att kyrkkaffe serveras vid ett antal tillfällen på året, men är inte nödvändigtvis den som kokar kaffet.

 

Här nedan finner du Frösåkers församlings kyrkvärdar.

Börstils kyrka: Solveig B Eriksson, Solveig K Eriksson, Elisabet Frödin, Kjell Ohlsson och Gunnel Wahlgren.
Forsmarks kyrka: Maj-Britt Nilsson och Kerstin Gustafsson.
Hargs kyrka: Arto Tanskanen, Ingrid Sundberg och Boel Arnqvist.
Valö kyrka: Gullevi Wahlund, Per-Olof Pettersson, Karin Falk och Agneta Orefalk.
Östhammars kyrka: Christer Westerberg, Ingemar Karlsson, Sara Hansson och Fabian Sjöberg.

Församlingsvärdar är:

 - Börstil.  - Forsmark. Lars Norén - Valö. Karl-Erik Sundberg - Harg. 

 

Kyrkvärdar i Öregrund-Gräsö församling är: Yvonne Andersson, Iréne Fornstedt,  Anita Hedman,  Kjell Hellström, Marie Ljung Eklund, Bertil Rudström, Kristina Rudström, Birgitta Sandell, Marguerite Mandell
och Hanna Westerberg.