Foto: IKON Kristina Strand Larsson

Organisation

Organisationsplan Svenska kyrkan Roslagens norra pastorat styrs övergripande av Kyrkofullmäktige, som i sin tur väljer ett kyrkoråd och församlingsråd som tillsammans med kyrkoherden leder arbetet i församlingen.

Kyrkofullmäktige Roslagens norra pastorat

2022-01-01 - 2025-12-31

Anna-Lena Söderblom, ordförande. Kerstin Norén, vice ordförande,

För Partipolitiskt obundna, ordinarie ledamöter:
Anna-Lena Söderblom, Marie Ljung Eklund, Yvonne Andersson, Inger Abrahamsson, Kjell Hellström
Madeleine Jansson, Eva-Lotta Berg, Solveig Eriksson, Rolf Arne Arvidsson,
Kerstin Gustafsson, Birgitta Sandell, Margareta Jakobsson, Pia-Lotta Ritenius, Stig Hedlund och Christina Eriksson.

Ersättare: Sara Hansson, Agneta Orefalk, Eje Mattsson, Per-Olof Pettersson, Ingemar Carlsson, Karin Falk, Lilian Mattsson och Gullevi Wahlund.

För Arbetarepartiet Socialdemokraterna, ordinarie ledamöter:

Lisa Norén, Maria Bohlin Smed, Stig Johansson, Kerstin Norén
Arto Tanskanen, Clas-Göran Örneholm, Matts Bohlin, Björn Näsman
Gunnar Lindberg och Siv Westerberg.
Ersättare: Kurt Nordgren, Eva Alfvén Johansson, Klas Bäckman, Arne Westerberg, 
Thomas Eriksson.

Övriga: Kerstin Johansson, sekreterare och Sara J Grip, kyrkoherde.

Kyrkorådet Roslagens norra pastorat

Kjell Hellström, ordförande, Stig Johansson, vice ordförande,
Marie Ljung Eklund, Anna-Lena Söderblom, Kjell Hellström, Kerstin Norén, Arto Tanskanen, Solveig Eriksson, Stig Johansson, Madeleine Jansson, Eva-Lotta Berg,  Björn Näsman.

Ersättare: Ingemar Carlsson, Agneta Orefalk, Yvonne Andersson, Maria  Bohlin-Smed och Klas Bäckman.
Övriga: Kerstin Johansson, sekreterare och Sara J Grip, kyrkoherde.

Frösåkers församlingsråd:
Solveig Eriksson, ordförande, Arto Tanskanen, vice ordförande.
Boel Arnqvist, Rolf Arvidsson, Kerstin Gustafsson, Margareta Jacobsson, Ingemar Carlsson, Maj-Britt Nilsson, Björn Näsman, Agneta Orefalk, Solveig Eriksson och Arto Tanskanen.

Ersättare: Stig Hedlund, Barbro Johansson, Kerstin Norén, Per-Olof Pettersson och Gunnel Wahlgren.

Sara J Grip, kyrkoherde - adjungerad.

Öregrund-Gräsö församlingsråd:
Marie Ljung-Eklund, ordförande,  Yvonne Andersson, vice ordförande.
Inger Abrahamsson, Birgitta Sandell, Eva-Lotta Berg, Marie Ljung-Eklund, Yvonne Andersson och Åsa Gröndal.

Ersättare: Kjell Hellström, Bertil Rudström och Annika Wirén.

Sara J Grip, kyrkoherde - adjungerad.

Kyrkvärdar

Att vara kyrkvärd är ett ideellt hedersuppdrag. Kyrkvärdarnas uppgifter är huvudsakligen att vid gudstjänst bistå prästen med att ta fram och hänga ut den skrud som skall användas, att hälsa kyrkobesökarna välkomna och vid mässa iordningställa nattvardskärlen. Under gudstjänst tar kyrkvärden upp kollekt, som sedan skall räknas och skrivas in i kollektboken. Kyrkvärden är också den som ansvarar för att kyrkkaffe serveras vid ett antal tillfällen på året, men är inte nödvändigtvis den som kokar kaffet.
Här nedan finner du Frösåkers församlings kyrkvärdar.

Börstils kyrka: Solveig B Eriksson, Solveig K Eriksson, Elisabet Frödin, Kjell Ohlsson och Gunnel Wahlgren.
Forsmarks kyrka: Maj-Britt Nilsson och Kerstin Gustafsson.
Hargs kyrka: Arto Tanskanen och Boel Arnqvist.
Valö kyrka: Gullevi Wahlund, Per-Olof Pettersson, Karin Falk och Agneta Orefalk.
Östhammars kyrka: Ingemar Karlsson.

Kyrkvärdar i Öregrund-Gräsö församling är: 
Yvonne Andersson, Gunilla Blomster, Kjell Hellström,
Marguerite Mandell, Marie Ljung Eklund, Birgitta Sandell och Hanna Westerberg. (Ellie Waluszewski Fägerstam och Iréne Fornstedt är vilande).