Forsmarks kyrka

Bruksherrens nyklassiciska kyrka. Är en mycket populär turistkyrka.

1800 invigdes Forsmarks nya kyrka av ärkebiskop Uno von Troil

1794 påbörjades emellertid en nyklassicistisk stenkyrka ritad av arkitekten Olof Tempelman, Stockholm. Kyrkan uppfördes av Samuel af Ugglas, ägare till Forsmarks bruk och konung Gustav IV Adolf lade egenhändigt grundstenen. Inredningen i sengustaviansk stil ritades av inredningsarkitekten Louis Masreliez. Piporgeln till den nybyggda kyrkan byggdes av instrument- & spelurmakaren Pehr Strand i Stockholm.

1613 byggdes en träkyrka söder om bruksgatan

Kyrkans inre har i stort sett behållit sin sengustavianska stil. Långhusets stora rundbågade fönster och fria rymd ger ett ljust och vänligt kyrkorum. På kortväggarna två halvrunda utsprång som bryter av mot den annars helt rektangulära interiören. I öster koret med altaret utformat som en sarkofag och i väster en läktare för brukets herrskapsfolk. I ett gravvalv under koret vilar byggherrens familj och släktingar.

Forsmarks kyrka är en nyklassicistisk kyrka med torn och invändig korabsid. Den västra fasaden är speciellt intressant. Arkitekten Olof Tempelman har utformat en tung taklist som också går runt tornet. Listen bärs upp av doriska pilastrar. Västportalen ger ett mäktigt intryck med sina två pilastrar och den ovanpåliggande trekantgaveln.
Tornet bär upp en lanternin krönt av en kub och ovanpå denna ett klot och ett kors.