Upplands norra kontrakt

Den 1 jan 2018 beslutade biskop Ragnar att vårt kontrakt -Olands- och Frösåkers kontrakt- och vårt norra grannkontrakt- Örbyhus kontrakt- skulle gå samman till ett nytt gemensamt kontrakt - Upplands norra kontrakt.

Svenska kyrkan delas in i 13 stift och varje stift är uppdelat i ett antal kontrakt, som består av flera pastorat. I varje pastorat finns en eller flera församlingar - vårt pastorat rymmer två församlingar.  Frösåkers- och Öregrund-Gräsö församlingar gick för ett par år sedan samman i ett gemensamt pastorat Roslagens Norra Pastorat.

Av ”Matrikel öfver Svenska Kyrkans Prästerskap” från 1899 framgår det att Uppland, för 119 år sedan, var uppdelat i 21 kontrakt. Varje kontrakt bestod av 4-10 pastorat som i sin tur bestod av 1 till 3 församlingar. Vårt kontrakt – Olands och Frösåkers kontrakt – bestod 1899 av följande 9 pastorat: Börstil & Östhammar, Alunda & Morkarla, Tuna & Stafby, Öregrund & Gräsö, Harg, Forsmark, Hökhufvud & Skepthammar, Valö samt Ekeby & Bladåker.
Mycket har hänt under 100 år och förra året bestod vårt kontrakt av 5 pastorat: Roslagens norra, Gimo, Dannemorabygden, Alunda och Rasbo. Antalet kontrakt i Uppland har alltså från 1899 minskats från 21 kontrakt till endast 4 kontrakt. I Uppland finns nu följande kontrakt : Uppsala, Upplands västra, Upplands östra och Upplands norra kontrakt.


Varje kontrakt har en – av biskopen utsedd – kontraktsprost, som ansvarar för att regelbundet besöka och visitera kontraktets församlingar och att då och då samla kyrkoherdarna och ibland alla prästerna till kontraktssamlingar.

Sara J Grip
Kyrkoherde och
Kontraktsprost