Upplands norra kontrakt

Från och med den 1 jan i år beslutade vår biskop Ragnar att vårt kontrakt -Olands- och Frösåkers kontrakt- och vårt norra grannkontrakt- Örbyhus kontrakt- skulle gå samman till ett nytt gemensamt kontrakt - Upplands norra kontrakt.

Svenska kyrkan delas in i 13 stift och varje stift är uppdelat i ett antal kontrakt, som består av flera pastorat. I varje pastorat finns en eller flera församlingar - vårt pastorat rymmer 2 församlingar. Vi i Frösåkers- och Öregrund-Gräsö församlingar gick för ett år sen samman i ett gemensamt pastorat Roslagens Norra Pastorat.

Från och med den 1 jan i år beslutade vår biskop Ragnar att vårt kontrakt -Olands- och Frösåkers kontrakt- och vårt norra grannkontrakt- Örbyhus kontrakt- skulle gå samman till ett nytt gemensamt kontrakt - Upplands norra kontrakt. Till kontraktsprost för vårt nya kontrakt har biskopen utsett mig.

Av ”Matrikel öfver Svenska Kyrkans Prästerskap” från 1899 framgår det att Uppland, för 119 år sedan, var uppdelat i 21 kontrakt. Varje kontrakt bestod av 4-10 pastorat som i sin tur bestod av 1 till 3 församlingar. Vårt kontrakt – Olands och Frösåkers kontrakt – bestod 1899 av följande 9 pastorat: Börstil & Östhammar, Alunda & Morkarla, Tuna & Stafby, Öregrund & Gräsö, Harg, Forsmark, Hökhufvud & Skepthammar, Valö samt Ekeby & Bladåker.
Mycket har hänt under 100 år och förra året bestod vårt kontrakt av 5 pastorat: Roslagens norra, Gimo, Dannemorabygden, Alunda och Rasbo. Antalet kontrakt i Uppland har alltså från 1899 minskats från 21 kontrakt till endast 4 kontrakt. I Uppland finns nu följande kontrakt : Uppsala, Upplands västra, Upplands östra och Upplands norra kontrakt.
Varje kontrakt har en – av biskopen utsedd – kontraktsprost, som ansvarar för att regelbundet besöka och visitera kontraktets församlingar och att då och då samla kyrkoherdarna och ibland alla prästerna till kontraktssamlingar.

Varmt välkommen att tillsammans med vår biskop fira vårt nya kontrakts första gemensamma kontrakshögmässa söndagen 29 april kl 11.00 i Forsmarks kyrka.

Erland Söderström,
Kyrkoherde och
Kontraktsprost