Foto: at

Träff för daglediga INSTÄLLT!

Träffpunkten, Hargshamn

Tisdagarna 21 jan, 18 feb, 24 mars, 21 april kl 12-14,
Träffpunkten, Hargshamn.

Soppa, samvaro, sång & samtal.

Välkommen att dela gemenskapen!