Damer som fikar

Träffar för daglediga

Gemenskap, fika och sång.

Gräsöträffen

Vårterminen 2024: 29/1, 26/2, 25/3, 29/4 och 27/5 kl 13.00. Kaffe och smörgås serveras.

Hargshamnsträffen

Sopplunch, sång och gemenskap. Träffarna äger rum kl 12. Vårterminen 2024: 9/1, 13/2 (med Sven-Eric Morhed och Anna-Lena), 12/3 och 9/4. 

Torsdagsträff i Valö
Alla är välkomna för gemenskap och fika. Träffarna äger rum kl 12. Vårterminen 2024: 
1/2  ”Die Mauer” Jurgen Strache berättar om Berlinmuren.
15/2 ”Var i Valö” nedslag i en kyrkbok med Karin Falk.
29/2 ”Spelmän från trakten” Sven Erik Morhed m.fl. 
14/3 ”Nisse Källs lokala fotoskatt” Östen Käll visar berättar.
28/3 ” Präst i storstad eller på landet” Sara Grip berättar reflekterar inför påsken.
11/4 ”Nisse Källs lokala fotoskatt” Östen Käll fortsätter många album.
25/4 ”Revolution fyrbent dragkraft” Anders Thorell om Ardennern.
23/5 Avslutning med överraskning