Kyrkogård

En plats för stillhet, ro och eftertanke. Här finns bänkar att sitta på i en lugn och kulturhistorisk miljö.

Vi saknar gravrättsinnehavare framförallt till flera av våra äldre gravar, hör av er till kansliet tel 0173-428 00. 

 

Gravkartor

Här kan du hitta var dina anhöriga är begravda.

Kyrkogårdarna under våren

Hargs minneslund kommer att få nya buskar och träd under våren, vi hoppas på överseende med att det kan vara lite stökigt under en period. Sedan kommer det att blomma fantastiskt.

Gravskötsel

Vi sköter din grav så att den är i ett ordnat och värdigt skick

Begravningsavgifter och regler

Begravningsavgiften finansierar begravningsverksamheten. Begravningsavgift betalas av alla som är folkbokförda i Sverige och som har en kommunalt beskattningsbar inkomst, oavsett religion.

Stenar upplagda i form av ett hjärta framför en krans på en grav.

Gravrättsinnehavare

Vad har en gravrättsinnehavare för ansvar? Här kan du läsa mer om att vara gravrättsinnehavare.

Gravtyper

på kyrkogårdarna i Roslagens norra pastorat

Kyrkor | Kapell | Byggnader

I Roslagens Norra pastorat finns sju kyrkor och tre kapell

Är gravstenen säker?

I Roslagens norra pastorat har inga olyckor skett på grund av att gravstenar har vält men det har hänt på andra platser i landet.