Foto: Magdalena Vogt

ACT Svenska kyrkan

Pågående kriser i världen förvärrar situationen för människor som redan lever i utsatthet. Var med i kampen för allas rätt till ett tryggt och värdigt liv.

Alla människor hör ihop. Vi lever under samma himmel och har samma värde och rättigheter. Men beroende på var vi föds, eller vilket kön vi har, ser verkligheten olika ut. Tillsammans med kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor, och agerar snabbt när katastrofen inträffar.

Act Svenska kyrkan är en del av ACT-alliansen, en av världens största biståndsallianser. Tack vare detta samarbete kan vi agera snabbt vid katastrofer, arbeta effektivare med långsiktigt utvecklingssamarbete och tillsammans vara en starkare påverkansröst.

Foto: act

Det tar tid att förändra ett samhälles grundläggande strukturer. Därför arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt och uthålligt för mer rättvisa och jämställda samhällen. Vi kämpar för att människor ska kunna leva värdiga liv, inte enbart överleva.

Act Svenska kyrkan arbetar med att påverka makthavare. Det ger oss möjlighet att komma åt grundorsakerna till fattigdom och förtryck, stärka de mänskliga rättigheterna och bidra till hållbar utveckling.

Till detta arbete som görs av ACT Svenska Kyrkan är Roslagens Norra Pastorat med och samlar in pengar, informerar och synliggör detta arbete som görs. Pastoratet arbetar med insamlingskvällar, julkampanjer, fasteinsamling samt informerar om ACT Svenska Kyrkan i våra olika verksamheter och såklart i vårt gudstjänstliv.

Act Svenska kyrkan

Tillsammans med kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor, och agerar snabbt när katastrofen inträffar.

En grupp människor springer mot kameran. Det står Världens Barn eller Act Svenska kyrkan på deras kläder.

Världens Barn

Världens Barn är Radiohjälpens största insamling och genomförs av Sveriges Television och Sveriges Radio P4 i samarbete med 13 svenska organisationer, varav Act Svenska kyrkan är en av dem.