Foto: Björn Lundkvist

Om pastoratet

Här hittar du information om pastoratet, organisation, kyrkor och andra byggnader med mera

En flock fåglar i formation högt uppe i skyn.

Välkommen

Du som är nyinflyttad i Roslagens norra pastorat

Sara J Grip blir ny kontraktsprost

Biskop Karin Johannesson har utnämnt Sara Jacobsson Grip till kontraktsprost i Upplands norra kontrakt. Sara Jacobsson Grip är till vardags kyrkoherde i Roslagens norra pastorat och kombinerar sin ordinarie tjänst med uppdraget som kontraktsprost.

Organisation

Organisationsplan Svenska kyrkan Roslagens norra pastorat styrs övergripande av Kyrkofullmäktige, som i sin tur väljer ett kyrkoråd och församlingsråd som tillsammans med kyrkoherden leder arbetet i församlingen.

Kyrkoherde Sara J Grip

fr o m 1 augusti 2019

Kyrkor | Kapell | Byggnader

I Roslagens Norra pastorat finns sju kyrkor och tre kapell

Roslagens norra pastorat och Covid-19

följer Folkhälsomyndighetens anvisningar och regeringens beslut. Uppdaterad 21 februari 2022

Biskopsvisitation

Biskop Karin Johannesson besökte pastoratet 19-21 och 24 oktober 2021

Visitationspredikan

Biskop Karin Johannesson

Kyrkoreservatet Prästholmen

Kavarö, Öregrund

Foto på röstkortskuvert. I bakgrunden ser man personer som köar.

Kyrkovalet - demokrati i kyrkan

Svenska kyrkan gick till kyrkoval den 19 september 2021. Valdeltagandet blev 18,4%. Nästa kyrkoval äger rum den 21 september 2025. Informationen på den här webben rör kyrkovalet 2021.

Lediga tjänster

Inga lediga tjänster just nu.

Församlingsinstruktion

Under 2020 togs en ny församlingsinstruktion fram för Roslagens norra pastorat. Församlingsinstruktion 2020