Foto: Björn Lundkvist

Om pastoratet

Här hittar du information om pastoratet, organisation, kyrkor och andra byggnader med mera

En flock fåglar i formation högt uppe i skyn.

Välkommen

Du som är nyinflyttad i Roslagens norra pastorat

Sara J Grip kontraktsprost

Biskop Karin Johannesson har utnämnt Sara Jacobsson Grip till kontraktsprost i Upplands norra kontrakt. Sara Jacobsson Grip är till vardags kyrkoherde i Roslagens norra pastorat och kombinerar sin ordinarie tjänst med uppdraget som kontraktsprost.

Organisation

Organisationsplan Svenska kyrkan Roslagens norra pastorat styrs övergripande av Kyrkofullmäktige, som i sin tur väljer ett kyrkoråd och församlingsråd som tillsammans med kyrkoherden leder arbetet i församlingen.

Kyrkor | Kapell | Byggnader

I Roslagens Norra pastorat finns sju kyrkor och tre kapell

Pastoratsblad

Omslagsbild från nr 1 2023

Biskopsvisitation

Biskop Karin Johannesson besökte pastoratet 19-21 och 24 oktober 2021

Visitationspredikan

Biskop Karin Johannesson

Kyrkoreservatet Prästholmen

Kavarö, Öregrund

Foto på röstkortskuvert. I bakgrunden ser man personer som köar.

Kyrkovalet - demokrati i kyrkan

Nästa kyrkoval äger rum 21 september 2025. Informationen på den här webbplatsen rör kyrkovalet 2021 och uppdateras fortlöpande.

Lediga tjänster

Här hittar du de tjänster som vi för närvarande har lediga.

Församlingsinstruktion

Under 2023 togs en ny församlingsinstruktion fram för Roslagens norra pastorat. Församlingsinstruktion 2024-2027