Foto: Björn Lundkvist

Om pastoratet

Här hittar du information om pastoratet, organisation, kyrkor och andra byggnader med mera

En flock fåglar i formation högt uppe i skyn.

Välkommen

Du som är nyinflyttad i Roslagens norra pastorat

Sara J Grip kontraktsprost

Biskop Karin Johannesson har utnämnt Sara Jacobsson Grip till kontraktsprost i Upplands norra kontrakt. Sara Jacobsson Grip är kyrkoherde i Roslagens norra pastorat och kombinerar sin ordinarie tjänst med uppdraget som kontraktsprost.

Församlingsinstruktion

Under 2023 togs en ny församlingsinstruktion fram för Roslagens norra pastorat. Församlingsinstruktion 2024-2027

Lilla församlingsinstruktionen 2024-2027

Organisation

Organisationsplan Svenska kyrkan Roslagens norra pastorat styrs övergripande av Kyrkofullmäktige, som i sin tur väljer ett kyrkoråd och församlingsråd som tillsammans med kyrkoherden leder arbetet i församlingen.

Kyrkor | Kapell | Byggnader

I Roslagens Norra pastorat finns sju kyrkor och tre kapell

Roslagens norra tidning

Ny tidning ute nu!

Kyrkoreservatet Prästholmen

Kavarö, Öregrund

En kvinna håller valsedlar i olika färger i händerna, som en solfjäder.

Kyrkovalet - demokrati i kyrkan

Nästa kyrkoval äger rum 8-21 september 2025. Informationen på webbplatsen uppdateras fortlöpande.

Lediga tjänster

Här hittar du de tjänster som vi för närvarande har lediga.