Foto: Sv kyrkan

Internationella gruppen

Relationer, insamling och information är gruppens fokusområden

Internationella gruppen i Roslagens Norra Pastorat har till uppgift att behandla internationella frågor utifrån tre olika områden, dessa områden är:

Relationer

Internationella gruppen arbetar med vänrelationen till den Lutherska kyrkan ELCZ i Zimbabwe och vår vänförsamling Masvingo. Gruppen har ständig kontakt med personer i Masvingo och för samtal om hur vi utvecklar och fördjupar vän-relationen. Gruppen ingår också i ett större nätverk på stifts nivå med andra församlingar i stiftet som har relationer till Zimbabwe, detta för att få information om nuläget i landet, dela erfarenhet och tankar om hur vi är vänförsamling med varandra. 

Insamling

Internationella gruppen arbetar med ACT Svenska Kyrkans kampanjer för insamling till det biståndsarbete som görs av Svenska Kyrkan på nationell nivå. Varje år finns det en julinsamling och en fasteinsamling. Under dessa insamlingskampanjer lyfter man fram något av de många arbeten som Act Svenska Kyrkan bedriver

Information

Internationella gruppen ansvarar för att information om allt internationellt arbete som görs i pastoratet når ut till församlingsbor, anställda, förtroendevalda och ideella. 

 Internationella gruppen består idag av:


Christian Bonde - Internationell samordnare i Roslagens norra pastorat

Tommy Wåglund, ideell medarbetare

Maud N Persson/Ulrika Ahlinder - Kommunikatörer