Diakoni
Foto: IKON

Diakoni - stöd och samtal

Det kan kännas skönt att få prata med någon oavsett vad det handlar om. Hos oss finns präster och diakoner att vända sig till för enskilda samtal. Det finns också möjlighet att prata med andra som sörjer i sorgegrupper. Vi finns för dig! Ring oss på tel 0173-428 00 (mån-tors kl 09-16, fre kl 09-14) så kopplar vi dig vidare. Nu i coronatid hjälper vi dig som är isolerad med handling av mat och medicin, kostnadsfritt.

Diakoni är att hjälpa en medmänniska som har det svårt. Att vara till tröst och stöd, som en vägledare och den som vågar gå bredvid när det är jobbigt i livet.

Diakoni har sin grund i Bibeln och i hur Jesus mötte människor. Det är den kristna församlingens livsstil och är därför något som präglar hela kyrkans arbete. Svenska kyrkan hjälper människor i fysisk, psykisk och andlig nöd. Det handlar om att älska sin nästa som sig själv.    

Roslagens norra pastorat anordnar också i samarbete med Equmeniakyrkan i Östhammar ett Språkcafé - mötesplats utan gränser. Du är välkommen, antingen som svensktalande för att hjälpa andra eller för att själv få  träna på det svenska språket. Inställt tills vidare p g a coronaviruset.

Onsdagar 18.00-19:30 i Equmeniakyrkans lokaler, Östhammar.

Eva Ekman

Eva Ekman

Roslagens norra pastorat

Diakoniassistent, Barnpedagog

Mer om Eva Ekman

Diakoniassistent i hela pastoratet.; Pedagog barnverksamhet