Foto: Johannes Frandsen

Diakoni - stöd, tröst och samtal

Diakoni är att hjälpa en medmänniska som har det svårt. Att vara till tröst och stöd, som en vägledare och den som vågar gå bredvid när det är jobbigt i livet. Sorgegrupper, stödsamtal, promenader och krishjälp. Hör av dig!

Det kan kännas skönt att få prata med någon oavsett vad det handlar om. Hos oss finns präster och diakonassistent att vända sig till för enskilda samtal. Det finns också möjlighet att prata med andra som sörjer i sorgegrupper. Ta kontakt enl nedan.

Diakoni har sin grund i Bibeln och i hur Jesus mötte människor. Det är den kristna församlingens livsstil och är därför något som präglar hela kyrkans arbete. Svenska kyrkan hjälper människor i fysisk, psykisk och andlig nöd. Det handlar om att älska sin nästa som sig själv.    

Vi finns för dig! Ring oss på tel 0173-428 00. Växeln är öppen mån-fre kl 09-12
så kopplar vi dig vidare.

Eller skriv e-post: roslagens.norra.pastorat@svenskakyrkan.se

Roslagens norra pastorat anordnar också i samarbete med Equmeniakyrkan i Östhammar ett Språkcafé - mötesplats utan gränser. Du är välkommen, antingen som svensktalande för att hjälpa andra eller för att själv få  träna på det svenska språket. 
Onsdagar 18.00-19:30 i Equmeniakyrkans lokaler, Östhammar.

Två glada damer

Kyrkan på besök

Onsdagar, jämna veckor, kl 12.30 i matsalen, Tallparksgården.

En kvinna sitter ner och lutar huvudet mot handen.

Sorgegrupp

en grupp för dig som mist en nära anhörig

Vuxenkonfirmation

Något för dig? Att få mötas och dela liv och upptäcka trons väg i sin egen livsvandring – det är vad den här gruppen handlar om. 

Första hjälpen vid sorg

Ingen människa ska behöva vara ensam i sin sorg. Därför har vi samlat tankar och konkreta tips som gör det lite lättare för oss som medmänniskor att finnas där för någon som sörjer.

En manlig präst pratar i mobiltelefon.

Jourhavande präst

Behöver du någon att prata med? Jourhavande präst lyssnar. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.

Ensamhet speglad ur flera perspektiv

Den vackraste känslan

Det finns människor som trivs med att vara ensamma och som söker ensamheten. Kurt är en av dem.

Utan min tro hade jag inte klarat coronatiden

Börje Nilsson, 69, har levt ett brokigt liv. En rastlös, tidvis ensam själ, som sökt sig till alkohol och droger. Men också en noggrann hantverkare som ensam uppfostrat tre barn.

Roslagens norra tidning nr 3, 2022

Tema: Människovärde

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan kan vara ett stöd för dig som är patient, anhörig eller personal.

Språkcafé

Språkcafé - mötesplats utan gränser. Välkommen för att själv träna eller för att hjälpa andra.

Hembesök eller telefonsamtal

Känner du dig ensam eller bara vill prata en stund?

En kvinna sitter ner och lutar huvudet mot handen.

Sorgegrupp

en grupp för dig som mist en nära anhörig

Kyrkans SOS

Kyrkans SOS är en fristående ideell organisation som erbjuder kris- och samtalsjour. Du kan ringa SOS-telefonen eller skriva till SOS-brevlådan. Du får vara anonym. För dig mellan 12 och 25 år finns Nätvandrarchatten.

Välkommen att höra av dig

Alla har vi behov av någon som lyssnar. Oavsett vem du är eller vilken livssituation du befinner dig i.