Foto: Magnus Aronson /Ikon

Internationellt arbete

ACT Svenska kyrkan, Vänförsamlingen i Zimbabwe, Internationella gruppen

ACT Svenska kyrkan

Pågående kriser i världen förvärrar situationen för människor som redan lever i utsatthet. Var med i kampen för allas rätt till ett tryggt och värdigt liv.

Vänförsamling Masvingo

Pastoratets vänförsamling i den lutherska kyrkan ELCZ i Zimbabwe

Internationella gruppen

Relationer, insamling och information är gruppens fokusområden