Foto: IKON Peter

Ord på vägen

På väg

av Anne-Marie Larsson, präst.

Hosianna! Hurra! Jesus finns på de jämlikas sida.

Vi har just sett filmen ”Tusen gånger starkare” med konfirmanderna på lägret. Den handlar om en klass dit en ny tjej kommer och vänder upp och ner på invanda mönster och givna normer. Hon utmanar lärarna genom att ifrågasätta varför killarna kommer undan så lätt med att bland annat snacka rakt ut och smita ifrån att städa efter sig. Hon utmanar klassen genom att tjejerna blir engagerade och tar mer plats och pratar mer och säger sin mening. Hon är besvärlig och ogillas mer och mer av skolans ledning. Hon blir obekväm med sitt krav på rättvisa.
Kanske är karaktärerna i filmen överdrivna men den säger något om maktstrukturer och hur rädda vi människor kan vara för förändring.Hon, tjejen som kommer till klassen i filmen, utmanar också mig. Hennes självklara sätt att ta plats, höras och synas känns inte helt bekvämt. Jag är inte van vid det. Hon väcker nåt inom mig av protest. Protest mot allt som är fel. Hon väcker nåt i mig av rädsla. Rädsla att inte passa in och vara omtyckt.
Jämlikhet – det handlar filmen om - behöver vi alls nämna det mer i Sverige idag? Just här och nu i advent- och juletid finns det väl annat som är viktigare?!
Första advents hosiannarop ljuder genom tiden; Hosianna! Jesus rider in i Jerusalem på en åsna. Oväntat! Han bryter normer och vänder upp och ner på mönstret av en kungs ankomst.
Hosianna! Jesus kommer till de fattiga. Oväntat! Han ifrågasätter makthavares sätt att sköta sitt jobb.
Hosianna! Jesus tar plats bland de små. Oväntat! Han engagerar sig i barnen, kvinnorna och de utsatta.
En sekvens i filmen vi såg är gränsöverskridande. Hela klassen dansar i en uppvisning tillsammans. Tillsammans blir de starka för en stund och ingen rädsla skymtas just där. De är jämlikar.

Jämlikhet i jul-och adventstid kan handla om att dela med sig, om att skapa gemenskap och protestera mot orättvisor.

När Jesus möter människorna sittande på en åsna, som det berättas om i evangelierna, kommer han i ögonhöjd med dem runtomkring, inte ovanifrån utan på en mänsklig, nära nivå. Gud blev människa, det är vad kristen tro handlar om. Jesus står på de jämlikas sida. På så sätt kommer himmelriket nära. Det finns plats för oss alla i Guds rike redan nu på jorden. 

Det enda jag är säker på är tack, förlåt...

av Veronica Widell, präst

Det är svenska Laleh som sjunger och har gjort låten, har du hört den? Texten sticker ut i lite i mängden och fastnade i mina öron när jag hörde den på radio under våren Tack, förlåt, som en sorts hållning till livet.
Det lilla ordet tack kan kännas kuvat och framtvingat, förlåt kanske är ännu svårare. Som barn tvingades man ibland att pressa fram ett tack eller be om förlåtelse i en obegriplig situation där vi inte alls förstod varför eller var redo.
I dag är det mycket som talar om för oss, allt som vi inte är och har och allt som vi borde vara och göra. Att tacka och vara nöjd ligger inte riktigt i tiden, vi har nu fått lära oss att tänka kritiskt och kräva mera. Förlåtelse tolkas ibland som svaghet, som att vika ner sig eller att släta över, inget kunde vara mera fel.
Men tack och förlåt kan också vara nycklar till livet. Ord som öppnar och låser upp. Det finns så mycket här i världen och jorden bara snurrar på men världen stannar med ett tack, förlåt, som Laleh sjunger. Nej det går inte alltid av sig självt men man kan öva, lite i taget, tack, förlåt. Pröva och börja med att säga det till dig själv, så till de omkring dig, till livet och till Gud. Tack, förlåt är en kort bön som räcker långt.

Med tillönskan om en vilsam och skön sommar säger jag tack och förlåt. Tack för jättefina och lärorika år i Roslagens Norra pastorat! Förlåt att jag lämnar er! Till hösten kommer jag att arbeta som läraradjunkt på Johannelunds teologiska högskola i Uppsala.
Inför sommar och ledighet en påminnelse från Jesus själv:

Jesus sade: ”Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta, så skall ni finna vila för er själ. - Matt 11:28-30

Jesus said: Are you tired? Worn out? Come to me. Get away with me and you´ll recover your life. I´ll show you how to take a real rest.
Walk with me – watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. - Matt 11:28-30 (The messages).