Foto: Jim Elfström

Morgon- samt kvällsmässa

i Östhammars kyrka och i Öregrunds kyrka