Sjukhuskyrkan

Ibland är vi behov av stöd, inte minst då en nära medmänniska är på sjukhuset eller har avlidit. Sjukhuskyrkan kan då vara ett stöd, när frågor kommer och livet gör ont. Den är till för dig som är patient, anhörig eller personal.

Sjukhuskyrkan
Sjukhuskyrkan finns till för patienter, vårdpersonal och anhöriga.

Svenska kyrkan finns till hands på Östhammars Vårdcentrum och nås via personal på Vårdcentrum eller via nedanstående telefonnummer.                       
Expeditionen Östhammar och Öregrund: 0173-428 00.