Foto: Maria Eddebo Persson

Pastoratets kapell

Hoppets kapell, Östhammars nya kyrkogård

Hoppets kapell används vid mindre begravningar och konserter samt vid gudstjänster. 

Kapellet är beläget på vänster sida straxt innan rondellen om du kommer resande söderifrån på väg 76. Besöksadressen är Lugnet 135, Östhammar.

Naturens tempel, Gräsö kyrka

Templet är från 1996. Det byggdes hos familjen Britt-Louise och Martin Lönnebo ute vid Oxten. 2005 skänktes det till Gräsö församling och flyttades året därpå till sin nuvarande plats. Grannen Doris Asplund bidrog med att måla orre, fjällripa, skrattmås, sädesärla, småkryp, havsörn, uggla, svalor...

Templet är inspirerat av Bibelns paradis och när dörren är stängd, förvandlas templet till tittskåp. Templet är beläget på Gräsö kyrkogård. Besöksadressen är Klockarhagen 5, Gräsö. 

Öregrunds griftegårds kapell

Kapellet används vid mindre begravningar. Kapellet ligger vid Tallparkens friluftsområde. Besöksadressen är Hummelvägen 6, Öregrund.