Foto: Erland Söderström

Pastoratets kapell

Hoppets kapell, östhammars nya kyrkogård

Hoppets kapell används vid mindre begravningar, mindre konserter och gudstjänster.

Söderboda kapell
Anders matsgården, Gräsö

Pilgrimskapell.

Naturens tempel, Gräsö
Gräsö kyrka

Templet är från 1996. Det byggdes hos familjen Britt-Louise och Martin Lönnebo ute vid Oxten. 2005 skänktes det till Gräsö församling och flyttades året därpå till sin nuvarande plats. Grannen Doris Asplund bidrog med att måla orre, fjällripa, skrattmås, sädesärla, småkryp, havsörn, uggla, svalor...

Templet är inspirerat av Bibelns paradis och när dörren är stängd, förvandlas templet till tittskåp.

Öregrund griftegård

Kapellet används vid mindre begravningar.