Foto: Lina Eriksson

Gravtyper

på kyrkogårdarna i Roslagens norra pastorat

Svenska kyrkan i Roslagens norra pastorats begravningsplatser är inte bara de dödas vilorum utan lika mycket en plats för oss levande. Här finns möjlighet att vandra och ta del av bygdens historia, njuta av konstverk och inte minst all växtlighet. Begravningsplatser är till för alla oavsett tro. Finansieringen sker via den obligatoriska begravningsavgiften som alla skrivna i Sverige betalar.

Dessa gravtyper erbjuder vi i Roslagens norra pastorat:

• Hargs kyrka/kyrkogård: kistgravar, urngravar, minneslund.

• Valö kyrka/kyrkogård: kistgravar, urngravar, minneslund.

• Börstils kyrka/kyrkogård: kistgravar, urngravar, minneslund.

• Östhammars kyrka/kyrkogård: urngravar, askgravplats, askgravlund och minneslund.

• Östhammars nya kyrkogård Hoppet: kistgravar, urngravar och minneslund.

• Öregrunds griftegård: kistgravar, urngravar, minneslund, askgravplats.

• Öregrunds kyrka/kyrkogård: urngravar.

• Gräsö kyrka/kyrkogård: kistgravar, urngravar, minneslund, askgravplats.

• Forsmarks kyrka/kyrkogård: kistgravar, urngravar, minneslund.

Vilka olika gravtyper finns det och vad innebär dessa?

Askgravplats, minneslund, urngravplats, kistgravplats och askgravlund