Foto: Lina Eriksson

Gravtyper

Svenska kyrkan i Roslagens norra pastorats begravningsplatser är inte bara de dödas vilorum utan lika mycket en plats för oss levande. Här finns möjlighet att vandra och ta del av bygdens historia, njuta av konstverk och inte minst all växtlighet. Begravningsplatser är till för alla oavsett tro. Finansieringen sker via den obligatoriska begravningsavgiften som alla skrivna i Sverige betalar.

Kistgravar erbjuder vi på alla av våra kyrkogårdar.

Urngravar erbjuder vi på alla våra kyrkogårdar.

Minneslund erbjuder vi på alla våra kyrkogårdar.

Askgravlund erbjuder vi i Öregrund och Gräsö kyrkogård.