Foto: Björn Lundqvist

Börstils kyrka

Kallas i folkmun "Roslagens domkyrka" p g a sin storlek och sitt bastanta torn.

Börstils kyrka är en rymlig nyklassicistisk salskyrka med ett högt och bastant torn. På grund av sin storlek kallas den i folkmun också Roslagens domkyrka. I koret finns en altaruppsats från 1737 av Olof Gerdman och i korvalvet finns det delvis kalkmålningar kvar från medeltiden. 

1986 genomförde man en omfattande inre restaurering. 

1984 genomförde man en grundlig yttre renovering

1850-talet gjordes en större ombyggnation av kyrkan, då uppfördes det höga tornet samtidigt som man sänkte taket till nuvarande nivå.

1783 invigdes ett orgelverk av Olof Schwan, orgelbyggare i Stockholm

1749 härjade ryssarna på orten igen.

1719 brändes kyrkan av ryssarna med återställdes.

1400-talet byggdes valven, samtidigt dekorerades kyrkan med kalkmålningar.

1300-talet  kyrkan byggs av gråsten.